Slitsade kolvar till ILO 250 cc

Fråga: Hej! Har en Svalan 250 cc Radex (2×125) med ILO motor från 1954. Originalkolvarna har ”nypit” och måste bytas ut. Cylinderfoder är utan anmärkning. Fått tag i fyra begagnade kolvar som är okej och finner att den ena kolven saknar ”slits” innanför nedre kolvringen.

Båda originalkolvarna har slits på ca 30mm i botten på nedre kolvringsspåret. (Har ingen bild tillgänglig just nu.) Har läst lite om slitsade kolvar, men inte funnit något om slitsar i botten längs kolvringsspåret. Antar att båda kolvarna bör ha samma utseende, men varför finns det både med eller utan slits?

Tack för ett mycket bra och läsvärt forum.

Mvh

Lennart

 

Svar: Man slitsar kolvar av olika anledningar. En del kolvar har en närmast vertikal slits som går från botten upp till kolvringarna. Detta gör man för att kunna ha ett mindre kolvspel för att få en tystare motor – särskilt vid kallstart (se bild längst ner). Kolven kan alltså ”fjädra” lite i loppet utan att pressa bort oljefilmen mellan kolv och cylindervägg.

När man som i ditt fall slitsar i botten av kolvringsspåret så beror anledningen på motortyp. Är det en fyrtaktsmotor så sitter slitsen (eller en rad med hål) bakom oljeringen och när denna skrapar av överskottsolja från cylinderväggen så rinner den in genom slitsen och tillbaka ner i tråget.

Men på en tvåtaktare finns det ju inget oljetråg eller överskottsolja och där bör anledningen till slitsen vara att minska värmeöverledningen från den heta kolvtoppen till resten av kolven. I och med slitsen blir det mindre gods som kan leda ner värmen. Att det förkommer kolvar med och utan slits kan bero på att de är av olika fabrikat eller vanlig produktutveckling.

Du bör kunna välja vilken kolvtyp du vill ha eller till och med blanda kolvar med och utan slits i din motor. Se bara till att du får ett lämpligt kolvspel. Om dina kolvar håller 51,94 mm så är det troligt att kolvspelet ska ligga på minst 6 hundradelar (0,06 mm) eftersom cylinderlopp brukar hålla ”jämna” halvmillimetersmått – typ 52,00, 52,50, 53,00 och så vidare.

Jim Lundberg

Slitsade kolvar till ILO 250 cc
Lennarts kolvar håller standardmått.
Slitsade kolvar till ILO 250 cc
Slitsen i botten av spåret på en tvåtaktsmotor ska troligtvis minska värmeledningen, och därmed utvidgningen, av kolvens nedre del.
Slitsade kolvar till ILO 250 cc
Man kan slitsa kolvar av andra anledningar. Kolven på bilden har en närmast vertikal slits som har till uppgift att ge kolven lite fjädrande egenskaper. På så vis kan man ge kolven ett mindre spel vilket ger en tystare motor – särskilt när den är kall. Denna slits ska alltid vändas bort från kolvens trycksida vid montering (trycksidan är den sida av cylinderväggen som vevstaken ”pekar” på under arbetstakten).
Rulla till toppen