Okej att fiffla med papper?

Fråga: Jag känner en person som har ett fordon men inget regbevis. Det har en annan person som i sin tur vill ha betalt för detta regbevis (minst 5 000 kronor). Kan man agera så?

Bengt

Svar: Nej, det är inte okej. Det gör att bilen får fel identitet och då rör det sig minst om urkundsförfalskning. Skulle bilens värde öka, exempelvis om en vanlig Saab 96 blir en Saab Sport, eller en ordinär Volvo Amazon plötsligt blir en Volvo 123 GT, blir det kanske även någon form av bedrägeri.

Transportstyrelsen kontrollerar bara att dokumentationen är rätt, inte om den stämmer med bilen. Det gör däremot besiktningsorganen. Om det vid en kontroll- eller registreringsbesiktning finns misstanke eller att identiteten inte är säkerställd skall fordonet underkännas. I dessa fall föreläggs fordonet om registreringsbesiktning med motiveringen identitet ej säkerställd/oklar – utredning erfordras. Fordonet plomberas med en av besiktningsorganets unika plomber. I vissa fall vid misstanke om oegentligheter, meddelas även Transportstyrelsen. När sedan fordonet inställs till ny registreringsbesiktning måste kunden förete en utredning som styrker identiteten, vilket i vissa fall är omöjlig om det visar sig att det är ett helt annat fordon.

För egen del tycker jag inte att fiffel med papper hör hemma inom hobbyn. I de flesta fall går det att skaffa fram papper, även om det till en början kan verka svårt.

Robert Gustavsson

Rulla till toppen