Ställa tändningen på Husqvarna 118 cc

Fråga: Har en Husqvarna 118cc från 1951. Ska tändplattan stå efter markeringen eller 4,5 mm före övre dödpunkt? Det går inte att vrida tändplattan så man kan få 4,5 mm förtändning.

Mats Roden

 

Svar: Det viktigaste är att förtändningen hamnar rätt – alltså att gnistan kommer cirka 4,5 mm före övre dödläget – inte hur plattan hamnat. Detta justerar man genom att vrida hela tändplattan med- eller motsols. Men det är vanligt att slitsarna där plattans infästningsskruvar sitter, inte räcker till. Detta beror i sin tur på att man har felaktigt brytaravstånd eller att brytarna är slitna.

Först ställer man brytaravståndet då detta påverkar förtändningen. Det ska vara 0,35 – 0,45 mm på tändsystem med serienummer 26 000 och högre. Tändsystem med lägre nummer ska ha 0,30 – 0, 40 mm.

När brytaravståndet är injusterat ska man vrida tändplattan tills brytarna precis ska till att öppna när kolven har 4,5 mm kvar till övre dödläget. Om nu slitsarna i tändplattan inte räcker till kan man börja med att medla genom att ändra brytaravståndet inom nämnda gränsvärden.

Om det ändå inte räcker med detta bör man se sig om efter nya brytare eftersom fiberklacken och/eller själva kontakten är för långt nersliten. Sen är det inte så jättenoga med förtändningen på en så här gammal motor. Någonstans mellan 4 till 5 mm bör fungera.

Sen får man avgöra hur motorn går. Vill den sparka tillbaka vid start och spika vid belastning är tändningen för tidig. Är motorn istället trött och blir onaturligt varm är tändningen för sen.

Jim Lundberg

Rulla till toppen