Regler för gamla bilar

Fråga: Nu vet vi ju att 50 år gamla motorfordon kan vara befriade från krav på kontrollbesiktning. Men vilka andra regler är dessa fordon undantagna från? Gäller halvljuskravet, vinterdäck, bälten, CO-halt mm.

Kan man läsa om detta på transportstyrelsens hemsida? Vore bra med en sammanställning av undantagna regler.

Ulf

Svar: Hej Ulf. Jag har inte sett någon sammanställning av den typ som du efterlyser. Men jag har pratat med sakkunniga på Transportstyrelsen och Bilprovningen, och fått fram följande.

För att en bil som är 50 år gammal måste den ha en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste två föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla. Även om det inte är krav på kontrollbesiktning betyder det inte att bilen är befriad från krav. Mycket förenklat betyder det att även en besiktningsbefriad bil som körs på vägen ska klara av en kontrollbesiktning.

Kravet på vinterdäck gäller bara för bilar som är yngre än 30 år eller har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre (exempelvis äldre Hundkojor). För egen del rekommenderar jag i alla fall vinterdäck om du kör din gammelbil på vintern.

Bilbälteskrav i personbil i framsätet gäller från årsmodell 1970, och finns det i äldre bilar ska de användas. Denna gräns är alltså inte flytande som exempelvis besiktningsbefrielsen. Bältena ska vara trepunktsbälten och från 1974 ska det vara rullbälten fram. Från 1971 ska personbil ha bilbälten även i baksätet och från 1975 ska det vara rullbälten även bak. Mer att läsa om detta finns exempelvis i TSFS 2013:63 30 kap.
Om vi hoppar till CO-halten är gränsvärdena numera 4,5 procent för bilar äldre 1992 års modell. För dieselbilar äldre än 20 år utförs ingen mätning, men väl en visuell kontroll vid full belastning.

Belysningen då? Även äldre bilar måste ha halvljus, alternativt varselljus, tända vid färd i dagsljus. När det gäller riktigt gamla bilar som saknar belysning kan ägaren i vissa fall, efter ansökan om dispens, få möjlighet att köra utan belysning. I dessa dispenser brukar villkoren vara att det endast gäller under färd i dagsljus och inte vid dåligt väder.

Robert Gustavsson

Rulla till toppen