Hur länge kan man lagra bensinen?

Fråga: Hur många månader kan man ha dagens bensin i tanken innan den blir oduglig? Var på mc-träff förra veckan och det var många bud, allt från två månader till ett år. Har någon koll på det här? Är det kort tid så får man väl suga ur allting man har och köra upp det i bilen…

Göran Andersson

 

Svar: Om vi börjar med vanlig mackbensin. Alltså 95 och 98 oktan, så brukar man räkna med att lagringstiden i ett icke slutet kärl (exempelvis en bensintank) ligger på två till tre månader. Förvarar man samma bensin i ett gastätt och fullt kärl så förlängs lagringstiden till över ett år.

Bensinen i bensintanken åldras alltså mycket fortare än bensinen i reservdunken.

Det som sker är att bensinens lättantändliga ämnen dunstar så att motorn blir mer och mer svårstartad. Här spelar även lagringstemperaturen in – ju varmare bensinen förvaras, desto fortare åldras den. Man kan ”färska upp” bensinen genom att fylla på med ny bensin, men då bränslesystemet är fyllt med gammal bensin kan det ta tid innan den nya bensinen når fram så att motorn startar.

Alkylatbensinen är en renare form av bensin som kan lagras mycket längre, förutsatt att det är slutna kärl. Här talar man om lagringstider uppåt fem år. Ett tips för veteranfordonsägare som har sina fordon uppställda under vinterhalvåret är att antingen tanka fullt om man kör på 95 eller 98 oktan eller så kör man tanken nästan tom och häller i alkylatbensin som motorn får gå på en sund innan man stänger av den för säsongen. Då kommer motorn att starta lättare på våren.

En bra sak i sammanhanget är att man även tillsätter några procent tvåtaktsolja i bensinen, oavsett om det är 95/98 oktan eller alkylat, vid säsongens sista tankning – även när det är en fyrtaktsmotor. Tvåtaktsoljan skyddar då bränslesystemet från rost och oxidation under uppställningen. Sen får man leva med att bilen luktar lite moped vid första starten.

När det gäller E85 har jag inte hittat några säkra uppgifter när det gäller lagringsbeständigheten, men den bör vara längre än 95/98 oktan som det låter. Men E85 kan dra i sig vatten vilket är både bra och dåligt:

Fördelen med vattenabsorptionen hos E85 är att vattendroppar som annars kan bli liggande på botten (vatten är tyngre än bränslet) och orsaka lokala rostangrepp, sugs upp av E85 och sprids ut i bränslet. Denna utspädning av vattnet minskar risken för kraftigare rostangrepp lokalt. Dessutom minskar även risken för ispropp vid kall väderlek. Det var ju därför man hällde K-sprit i bensinen.

Nackdelen med vattenabsorptionen hos E85 är att det kan bli så att vattenmängden i etanolen blir så hög att det börjar rosta/oxidera på större ytor över tid. Tankarna vid bensinstationer är därför rostskyddade invändigt när de ska innehålla E85.

Mitt tips är att inte låta ett fordon stå över vintern med E85 i tanken då det kan leda till rostangrepp och oxid i bränslesystemet. Tricket med tvåtaktsolja som rostskydd fungerar inte så bra då tvåtaktsoljorna inte säkert blandar sig med bränslet om etanolinnehållet går över 20 procent. En sak som är bra att veta är att det första som dunstar ur E85 är de lättflyktiga ämnena i den lilla bensinmängd som den innehåller. Bränsleångorna som E85 avger är till upp till 90 procent olika bensinfraktioner – inte etanol.

Jim Lundberg

Hur länge kan man lagra bensinen?
Bensin, oavsett sort, håller längre om den förvaras i gastäta kärl så att de lätta kolvätena (lättantändliga ämnena) inte kan smita ut. Men testa gärna att exempelvis reservdunken är tät. Om det pyser till när man lättar på locket är den tät. Om dunken drar ihop sig när det är kallt är det också ett tecken på att den är tät.
Rulla till toppen