Victoria MS 50 som glappar när den är varm

Fråga: Hej. Jag har en moped med en Victoria MS50-motor. När den är kall finns ett knappt kännbart glapp i lagret bakom svänghjulet. När den är varmkörd är den så glapp att magneten slår i spolarna innanför. Min spontana tanke var att det borde vara tvärt om, dvs mindre glapp då den är varm och materialet utvidgat sig något. Hur ligger det till egentligen?

Robert

 

Svar: Victoriamotorn har ett spårkullager (höger sida) och ett magnetlager (vänster sida) som ramlager. Det senare misstas ofta för att vara ett vinkelkontaktlager, men det är egentligen ett vanlig spårkullager där man slipat ur den yttre lagerringen ända fram till lagerbanan så att lagret lätt kan drar isär vid demontering. Magnetlager heter de för att de ursprungligen satt i tändmagneter, Både Sachs och Puch mopedmotorer har denna typ av ramlager på bägge sidorna.

När vevhuset i motorn värms upp så expanderar godset vilket leder till att ramlagren kommer längre ifrån varandra. Vevhuset beter sig alltså som en ballong när man blåser upp den – alla innerväggar rör sig från varandra. Har man vanliga spårkullager så påverkas bara axialspelet när vevhuset expanderar. Men om man har ett eller två magnetlager så kan det även påverka radialspelet.

Det händer att man shimsar vevaxlar med magnetlager tajt för att på så vis minska glappet i både axiell och radiell led – precis som när man tajtar ihop ett hjullager på en bil med koniska rullager. Men det som händer i ett magnetlager (eller ett spårkullager) när man shimsar till små axialspel är att kulorna tvingas ur botten av lagerbanan och upp på kanten där kontaktytan mellan kulor och bana blir liten.

Visst, man får ner bägge spelen, men det är en relativt kortvarig lösning då den lilla kontaktytan leder till högre tryck och hårdare slitage. Dessutom så leder denna form av ”justering” till att minsta ökning av avståndet mellan lagren leder till stor ökning av spelrummen.

Jim Lundberg

Victoria MS 50 som glappar när den är varm
Magnetlager. Ej att förväxla med vinkelkontaktlager som tål axiell belastning på ett helt annat sätt. Magnetlager ger ”stort lager med små mått” men är egentligen bara ett nerslipat spårkullager.
Rulla till toppen