Munstycken i Amal Monoblock till BSA Road Rocket

Fråga: Hej har en Amal TT9 1 1/6 med huvudmunstycke 340, nålmunstycke 109, trottel 6, position 4. Tänkte byta till en Amal monoblock 376. Bör det vara samma storlek på munstycke på denna typen, finner ingen på de engelska sidor som har dessa storlekar på monoblocken. Är till en BSA Road Rocket 1956.

Lennart Nilsson

 

Svar: När man ska bestycka en förgasare så är det många faktorer som spelar in: storleken på förgasarens borrning, antal cylindrar, kamaxelns duration, avgassystemets utförande med mera. Om man exempelvis byter kamaxel eller avgassystem så kan det behövas andra storlekar på munstyckena i förgasaren för att blandningsförhållandet mellan luft och bensin blir det korrekta på samtliga register.

Jag kan bara ge ungefärliga uppgifter om bestyckningen och om man tar en Triumph 650 (samma motorstorlek som BSA Road Rocket) med Amal 376 så gäller följande:

Huvudmunstycke:              250

Nålmunstycke:                   0.1065

Nål:                                    Typ ”C”

Nålposition:                       3

Tomgångsmunstycke:        25

Trottel:                               376/3 ½

Ovanstående kan vara utgångsvärden och sedan får man testa sig fram till korrekt bestyckning. Ett bra sätt är att göra vad engelsmännen kallar för ”Plug chop” där man genom att ”läsa” av tändstiften kan avgöra om förgasaren ger rätt blandning i de olika registren.

Förgasaren har fyra register; tomgång, lågfart, mellanfart och högfart. Förutsatt att tändningen är korrekt justerad och att rätt typ av tändstift sitter monterat så ska man kunna kontrollera register för register med hjälp av tändstiftets isolatorfot som ska få en brunaktig färg när blandningen är den rätta.

I praktiken går det till så här: För att testa huvudmunstycket kör man på fullgas (eller nästintill) i cirka en kilometer och stänger av motorn i farten. Är stiftet brunt är storleken på huvudmunstycket den korrekta. Är stiftet vitt är munstycket för litet och är det svart så är munstycket för stort.

För att testa mellanfartsregistret (trottelnålens position) gör man likadant – man kör en kilometer, fast nu på cirka halv gas, och stänger av motorn i farten. Brun färg betyder att trottelnålen sitter i rätt position. Är stiftet vitt sitter nålen för lågt och är stiftet svart så sitter nålen för högt.

För att testa lågfartsregistret så kör man ånyo en kilometer men nu på lågt gaspådrag (trotteln lyft max en fjärdedel) och stänger av i farten. Är stiftet brunt så är trottelns skärning (avfasning i botten) korrekt. Är stiftet vitt så är skärningen för stor och är stiftet svart är skärningen för liten.

Luftskruven på förgasaren arbetar på tomgång och påverkar blandningen en bit upp i lågfartsregistret. Utgångsläget är 1,5 varv från botten. Skruven fungerar så att blandningen blir rikare när man drar in den och omvänt – alltså raka motsatsen till ett ställbart munstycke. Luftskruven justeras med motorn på tomgång och går till så här: man skruvar in den tills motorn börjar gå ner i varv. Notera läget på den. Skruva nu ut den tills motorn ännu en gång börjar gå ner i varv och notera även detta läge. Korrekt inställning är då mitt emellan dessa två lägen. Efter denna justering ställer man tomgången med tomgångsskruven.

Observera att det inte finns några knivskarpa gränser mellan de olika registren, utan att de överlappar varandra. Ändrar man på ett register så kan det påverka intilliggande register. När man gör sitt ”Plug Chop” så är det viktigt att verkligen stänga av i farten och inte låta motorn gå ner på tomgång innan den stängs av – då kommer tändstiftet visa blandningen på tomgång.

Jim Lundberg

Munstycken i Amal Monoblock till BSA Road Rocket
Vid korrekt bränsleblandning ska tändstiftets isolatorfot vara ljusbrun till färgen.
Rulla till toppen