Grålle som läcker

Fråga: Jag har en Grålle med renoverad motor med nya foder, kolvar och ventiler samt ny topplockspackning . Vad kan jag göra nu? Den läcker vatten på både in- och utsida. Är det bara att skruva eller går det med kylarcement?

Svar: Hej Sture,

Jag antar att du har en Ferguson Grålle TE-A 20 eller TE-D 20 med bensin- eller fotogenmotor från tillverkaren Standard, så jag utgår från det i mitt svar. 

Att byta foder i en Grållemotor kan faktiskt vara problematiskt. När du skriver att motorn läcker vatten både på in- och utsidan tror jag att problemen har uppkommit vid foderbytet. Sannolikt bottnar inte fodren i motorblocket, utan blir lite för höga mot topplocket. Då uppstår läckage av den form du beskriver. Det här är ett inte helt ovanligt bekymmer vid foderbyte i Grållemotorn.

För att få fler synpunkter har jag även låtit en mycket erfaren Grållemekare ta del av din fråga. Han lutar också åt att foderbytet har skapat problemet, då det är oerhört noga att fodren bottnar och inte kärvar i motorblocket. Det kräver i sin tur att ytorna för fodertätningarna, inte minst i botten på motorblocket, är rena och utan skador. För att läckaget ska uppstå behövs bara att fodren sticker upp någon tiondels millimeter mer än vad de ska över blockplanet. Att dra topplocksbultarna hårdare i ett försök att stoppa läckaget avråder han starkt ifrån. Det kan resultera i sprickor på motorblockets högra sida, alltså förgasarsidan.

Dessvärre förefaller det som om du får räkna med backjobb och ta ur fodren för att undersöka och rengöra motorns innandöme än en gång. När du återmonterar fodren, var noga med fodertätningarna.

Lycka till med din Grålle som enligt Transportstyrelsen är Sveriges vanligaste traktor trots att det gått 65 år sedan tillverkningen upphörde.

Per Ericsson

Rulla till toppen