Hur tjocka lameller på JB 150?

Fråga: Hej! Jag skall byta lamellkork i en JB 150-motor. Hur många millimeter skall korken sticka ut på ömse sidor om lamellskivorna när korken är planslipad?

Vänligen

Lars Lundberg, Lönneberga

 

Svar: Jag kan inte svara på hur mycket korkarna ska sticka ut på varje sida av lamellen, men tjockleken på lamellkorkarna till JB 150 ska vara cirka 5 mm efter planslipning och de ska givetvis sitta centrerade i lamellen. Man kan även få fram/kontrollera tjockleken på korklamellerna genom att använda sig av slitaget i kanten på kopplingskorgen efter tänderna på stållamellerna. Detta visar sig som hack i korgens kant.

På bilden ser vi hur det ser ut med för tunna korklameller. Tänderna på stållamellerna (röda på bilden) ligger längre in i korgen än var slitaget gör. Om korklamellerna hade haft rätt tjocklek skulle tänderna och hacken i kanten legat mitt för varandra.

Man kan testa sig fram genom att klippa till runda pappskivor (typ 0, 5 – 1 mm tjocka) som man stoppar in mellan stål- och korklamellerna tills tänder och hack ligger mitt för varandra. När dessa gör det får man lägga till pappskivornas tjocklek till korklamellernas och det måttet är alltså den tjocklek de nya korkarna ska ha.

Jim Lundberg

Hur tjocka lameller på JB 150?
Man kan se på slitaget i korgens kanter om korklamellerna har rätt tjocklek. Stållamellernas tänder (röda på bilden) ska ligga mittför hacken i korgens kant om korklamellerna har rätt tjocklek. På bilden ser vi att stållamellerna ligger för långt in beroende på att korklamellerna är för tunna.
Rulla till toppen