Kolvringsgap på Husqvarna 120 cc

Fråga: Hej. Håller på med en Husqvarna 120 cc och har problem med att få på cylindern. Tog då av kolvringar för att kolla spelet igen. Kolvringsspelet är 0,35 mm upptill men i stort sett obefintligt längst ned. Ska man fila upp större spel eller hona cylindern mer nertill?

Finns ingen kännbar vändkant. Det är nya kolvringar för dom gamla hade rostat på grund av att den stått utan cylinder.

Åke

 

Svar: När en cylinder slits så gör den det i huvudsak där kolvringarna löper och dessutom mest i den övre delen av cylindern. Anledningen till detta är en kombination av att gastrycket från förbränningen som trycker ut ringarna mot cylinderväggen är som störst högst upp. Detta i kombination med att oljefilmen får stryk av förbränningsvärmen, bildandet av kolsyra med mera. Därför blir cylinderlopp koniska med tiden.

När man monterar nya kolvringar så måste dessa ha ett visst gap mellan ändarna. Om detta gap är för litet så att ändarna möts när ringen expanderar av värmen kommer de att skära eftersom trycket mot cylinderväggen då blir så högt att oljefilmen pressa undan. En tumregel för kolvringsgap är en tiondels millimeter kolvringsgap per tum cylinderdiameter. Husqvarnamotorn har en cylinderdiameter på 55 millimeter vilket är drygt 2 tum (2 tum = 51 mm) och då ska ringgapet vara minst två tiondels millimeter – alltså 0,2 mm.

Men det är viktigt att mäta gapet där cylindern har den minsta diametern och det är då i loppets nedre del där slitaget är minst. Man stoppar då ner en ring i taget i cylindern och skjuter ner den till loppets nedre ände – gärna med hjälp av kolven så att ringen ligger exakt i 90 grader relativt loppets längdriktning. Sen kollar man gapet med bladmått. Är det för litet så får man fila ändarna på ringarna.

Att hona loppet nertill för att få det med cylindriskt är en möjlighet, men det ökar kolvspelet vilket kan leda till en slamrigare motor. Dessutom är det viktigt att en kolv i en tvåtaktare tätar hyfsat mot cylindern för att spolningen ska vara som mest effektiv. Det är ju kolvens nedre del (som saknar tätande kolvringar) som öppnar och stänger insuget och överströmningskanalerna. Man kan räkna ut cylinderslitaget med kolvringsgapet med hjälp av Pi (3,14). Om man som i ditt fall har 0,35 mm i gap som mest och 0,0 mm som minst så skiljer det 0,35 mm på cylinderns omkrets, uppe och nere. För att få fram skillnaden i diameter delar vi 0,35 med 3,14 vilket ger 0,11. Koniciteten/slitaget på din cylinder är med andra ord 0,11 mm vilket inte är så farligt.

Jim Lundberg

Kolvringsgap på Husqvarna 120 cc
Om gapet är för litet får man fila av ändarna på ringen.
Rulla till toppen