Rätt spel i vevstakslagret på DKW NZ 500

Fråga: Hej! Jag är i färd med att renovera en DKW NZ500 från 1941 och har en teknisk fråga gällande rullager för vevstakarnas undre lagring. Fråga: Finns det något teoretiskt spel man vill uppnå lagerrullarna sinsemellan? Jag har i dagsläget ett lite för stort glapp i vevstakarna och har tänkt att åtgärda det genom att göra nya vevtappar i överdimension och slipa upp hålet i vevstaken. Det finns inga rullhållare, utan rullarna ligger i direkt anslutning mot varandra.

Beroende på vevtappens dimension kan jag åstadkomma att det åtgår från 26,05 st. 4,00mm rullar med ett totalt spel rullarna sinsemellan på 0,24mm och upp till 26,95 st med ett totalt spel på 3,80mm. Jag kan ej till 100% säkerhet bekräfta dimensionen som suttit original i denna motor, men mycket talar för att en diameter på 3.50mm använts vilket då skulle innebära en åtgång på 32,30 st rullar och ett totalt spel på ca. 1,05mm.

Finns det någon gyllene regel att förhålla sig till kring detta? Man vill ju inte riskera att det nyper, men vill ju samtidigt ogärna att rullarna börjar hamna på ”trekvart”.

Bästa hälsningar

Björn

 

Svar: Det finns säkert någon tumregel för hur stort spel det ska vara mellan rullarna i ett lager utan rullhållare som separerar rullarna från varandra, men min erfarenhet är att om man trycker ihop alla rullarna mot varandra så ska det bli ett gap på ungefär en tiondels rulldiameter mellan ”huvud” och ”svans”. Det innebär ungefär 0,4 mm gap om rullarna är 4 mm i diameter. Är detta för litet kan rullarna låsa upp varandra och är det för stort kan rullarna hamna lite på snedden under drift.

Om du ska tillverka en ny vevtapp så måste den vara gjord av ett väldigt hårt stål annars kommer rullarna att trycka sönder ytan på tappen ungefär som när en isbrytare krossar isen framför sig. Lämpligt radialspel bör vara 0,02 till 0,03 mm. Om man ska slipa upp vevstakens storände så får man tänka på att dessa endast är ythärdade där rullarna löper och att härdskiktet bara är några tiondelar. Blir detta för tunt efter slipning finns det risk för att ytskiktet flagnar av.

Jim Lundberg

Rätt spel i vevstakslagret på DKW NZ 500
Om härdskiktet i vevstaken är för tunt så kan det lossna i form av flagor.
Rulla till toppen