Porer i toppen

Fråga: Blockets och topplockets och anliggningsytor på min Citroën B11:as motor uppvisar porer i gjutgodset där kylarvattnet kommit åt och även kunnat tränga in under topplockspackningen – på toppen punktvis upp till 2 mm djupa. Om det inte åtgärdas skulle åtminstone en liten del av kylvattnet ta genvägar och alltså inte strömma genom toppen. Närmast cylindrarna finns inga sådana skador – motorn har våta foder som sticker upp nästan 0,1 mm över blockets anliggningsyta så tätningen här är ju genom det högre trycket bättre. Ser heller inte ut att vatten kunna tränga fram till de öppningar där motorolja rinner ner (olja trycks upp genom utvändigt rör).

Undrar vilken sorts tätningsmassa jag ska använda för att ”spackla” bort porerna. Att fräsa ner block och topp är uteslutet – kompressionen skulle bli alldeles för hög plus ytterligare problem.

Ola

Svar: Jag är tveksam till om spackel är rätt väg att gå i ditt fall. Vore det min topp skulle jag först ta kontakt med Soundseal, som är experter på metallimpregnering, och se vad de kan göra åt toppen.

Lycka till

Robert Gustavsson

Länk: Soundseal

Rulla till toppen