Lösa upp koks i cylinder

Fråga: Jag har en JB 150-cylinder där kanalerna och utblåset är svårt igensatta av ”koks” som är hårt som sten. Mekanisk bearbetning ger nästan inget resultat. Kan man lägga cylindern i någon vätska som mjukar upp eller löser upp kolet?

Vänligen

Lars Lundberg, Lönneberga

 

Svar: Testa med att lägga cylindern i en blandning av vatten med 10 – 20 procent kaustiksoda. Lägg i cylindern och värm upp lösningen till cirka 80 grader. All eventuell färg på cylindern kommer att försvinna. Låt cylindern ligga i badet någon timme och kolla om sot och kocks har mjuknat. Upprepa vid behov.

Tänk på att varm soda är extremt frätande på hud. Använd visir och gummihandskar och spola omedelbart med vatten om du får något på dig. Spola länge då sodan kan tränga ner i huden och fortsätta fräta inifrån. Lägg inte i topplocket! Det är av aluminium och kommer att försvinna.

Jim Lundberg

Rulla till toppen