Mäta kolvar på Monark Blue Arrow

Fråga: Hej. Har en Monark Blue Arrow 2×125 cc. Jag undrar var man ska mäta på kolven eller cylindern för att få det mest exakta måttet för att beställa nya kolvar?

Christer Johnsson

 

Svar: Om du bara ska ta reda på vilken dimension (standard eller någon överdimension) kan du mäta var som helst på kolven då det skiljer 0,5 mm mellan varje dimension. ILO-motorn i Monark Blue Arrow har som standard kolvar med dimensionen 52,0 mm. Första överdimension är en halv millimeter större – alltså 52,5 mm. Andra och sista överdimension är 53,0 mm.

Man kan givetvis även bestämma dimensionen genom att mäta cylinderloppet med ett skjutmått. Man måste bara lyfta av topplocket. Ska man mäta cylinderslitaget gör man detta med en cylinderindikator som visar hundradelar och man mäter då strax under den övre vändkanten där slitaget är som störst.

Om man ska borra en cylinder och vill kolla kolvspelet så är det däremot noga på hundradelar av en millimeter och då brukar man mäta på kolven där den är som störst vilket är längst ner och vinkelrätt mot kolvbulten.

Jim Lundberg

Mäta kolvar på Monark Blue Arrow
Om man bara vill bestämma vilket dimension en kolv har kan man mäta var som helst under ringspåren, men om man ska bestämma kolvspelet i en cylinder handlar det om hundradelar och då mäter man där kolven är som störst vilket vanligtvis är längst ner och vinkelrätt mot kolvbulten (se bild).
Rulla till toppen