E10 och blyersättning

Fråga: Inblandningen av etanol har ju ökat. Nu undrar jag om etanolen försämrar effekten på blyersättningsmedlet som man använder i gamla bensinmotorer, exempelvis i min Volvo Amazon.

Göte

Svar: Jag har inte sett någon undersökning som visar detta. Jag har sökt lite på forum för bilar som etanolkonverterats till E85 och inte hittat något som indikerar detta, slitaget på ventiler verkar snarare minska då förbränningstemperaturen sjunker en aning. Inte heller har jag här något från finska veteranägare, där de kört på E10 i många år. Jag tror att du lugnt kan fortsätta att köra med Amazonen med E10 och blyersättning.

Robert Gustavsson

Rulla till toppen