Styrlagret börjar glappa på Crescent Compact

Fråga: Hej! Jag vill först berömma er för den förstklassiga hjälpen ni delar med er av, mycket uppskattat!

Jag har köpt en Crescent Compact som var isärplockad och nyss skruvat ihop den efter vissa mödor. Allt funkar skapligt men styrlagret börjar glappa efter en stund och ”styrlager”-muttern som håller övre styrlagret på plats skruvar upp sig själv i takt med styrrörelser.

Jag har satt styrkronan direkt på styrlagermuttern men funderar nu på om det borde ha varit någon form av låsning där som jag har missat? Ovanför styrkronan har jag en kronmutter.

Stort tack på förhand och vänliga hälsningar

Patrick

 

Svar: Kolla först och främst att kulringarna är vända åt rätt håll. Vänder man dem fel så kan det gå hyfsat lätt att styra om lagret är infettat, men kulringen kommer att knycklas ihop och då blir det glappt direkt.

Vissa framgafflar har ett längsgående spår fräst i styrstolpen och där ska man använda en bricka med invändig knast och en sån bricka kan bara röra sig längs med stolpen – men aldrig vridas runt den. En sådan bricka förhindrar att lagerskålen kan påverkas om övriga delar på stolpen vrider sig lite under färd.

Om styrlagren varit ur styrhuvudet måste man se till att dessa är inpressade så att det bottnar ordentligt, annars kommer lagren att sjunka in i styrhuvudet när man kör och då ökar glappet av den anledningen. Samma sak kan hända om man har lackerat ramen. Om det ligger tjockt med lack på styrhuvudets kanter där lagren ska bottna bör man skrapa bort denna lack som annars kommer att smulas sönder under färd så att lagren sjunker in en aning så att glapp uppstår.

När man justerar ett styrlager ska man tänka på att alla gängor har ett visst spelrum så att om man drar åt den gängade lagerskålen till nollspel så kommer denna skål att tryckas ännu hårdare mot kulorna när man senare drar åt toppmuttern ovanpå övre gaffelkronan, så kallat negativt spel, vilket sliter hårt på lagret. Man ska därför justera styrlagret så att man först drar åt lagerskålen hårt (med fingrarna) och därefter vrider på styret fram och tillbaka några gånger.

Sen lossar man lagerskålen cirka ett kvartsvarv så att det uppstår ett litet glapp och därefter drar man åt toppmuttern. Har man lyckats ska lagret bli glappfritt utan att kärva när man dragit åt toppmuttern (som då trycker ner lagerskålen några tiondelar på grund av spelet i gängorna). Om lagret glappar eller om det kärvar när man vrider på styret får man testa ett nytt läge på lagerskålen och dra åt toppmuttern igen.

På Compactgaffeln (och många andra gafflar) måste man även lossa klämskruvarna för gaffelbenen i underkronan vid justering eftersom gaffelbenen måste kunna glida i underkronan när man justerar lagret. Först när lagret är justerat och åtdraget ska man dra åt klämskruvarna i underkronan.

Kolla också att alla kulor i styrlagret är lika stora. Det händer att man stoppar i kulor av olika storlekar och om bara en enda kula är lite större än de övriga kulorna kommer denna kula att få ta upp huvuddelen av alla krafter som styrlagret utsätts för vilket kan leda till att denna kula trycker sönder lagerskålen samt lagerbanan. Kulor finns i både tum- och millimeterdimensioner och kan se lika stora ut för ögat, men att skilja på en tumkula som är 5,55 mm mot en millimeterkula som är 5,50 mm kräver minst ett bra skjutmått. En kvarttumskula (6,35 mm) kan också misstas för att vara en 6 mm metrisk kula om man inte ser upp.

Kul att du uppskattar de svar vi ger – och då räknar jag givetvis in den kunskap som våra läsare bidrar med i kommentarsfälten.

Jim Lundberg

Styrlagret börjar glappa på Crescent Compact
Ingående delar till styrlagret på tvåväxlade MCB Compact (1974) Dessa är rödmarkerade i listan (MCB 1247 &1248) Monteringsordningen brukar vara (uppifrån) Toppmutter – styrlagermutterbricka – övre gaffelkrona – förstärkningsplåt – (eventuell bricka med knast) – styrlagerskål – kulring.
Styrlagret börjar glappa på Crescent Compact
Övriga delar i Compactgaffeln. 2 = övre gaffelkrona, 7 = förstärkningsplåt. Klämskruvarna ( = 9 ) måste lossas vid justering av styrlagret.
Styrlagret börjar glappa på Crescent Compact
Om kulorna i styrlagret har en kulring ska den ligga så här i lagerskålen, och…
Styrlagret börjar glappa på Crescent Compact
…inte så här.
Rulla till toppen