Nylocmuttrar i kopplingen?

Fråga: Hej! Jag har en generell fråga beträffande låsning av t ex kopplingens muttrar på MC-motorer där man sätter an fjäderkraften.

På vissa MC är det ett spärrsystem som gör att man kan spänna hårdare med passande nyckel/verktyg, men för att lossa så behövs ett verktyg till. På vissa sitter kronmuttrar och här skall låsas med najtråd.

Min fråga är hur tillförlitligt det är att sätta nya Nylock-muttrar istället för att naja kronmuttrar.

Soliga funderingar från

Ingvar, Borås

 

Svar: Nylocmuttrar, alltså metallmuttrar med en bromsande insats av nylon, fungerar inom ett temperaturintervall på minus 70 till plus 120 grader Celsius. I en transmission på en motorcykel kan oljetemperaturen kanske komma upp i 70 – 80 grader – alltså rätt långt under mutterns maxtemperatur. Eventuellt mycket högre på en tävlingsmaskin eller där oljan är gemensam för motor och växellåda.

Men nyloninsatsen mjuknar ändå betydligt vid högre temperaturer och därmed avtar dess friktion mot skruvens gängor. Till detta får man räkna in den oljeatmosfär som råder inne i transmissionen vilket också minskar friktionen mellan nylonet och skruven.

Nu brukar skruvar/muttrar som håller kopplingsfjädrarna sitta ganska bra på grund av fjädrarnas kraft som också bromsar rotationen. Lägger man sedan till nyloninsatsens friktion så bör muttrarna stanna där man ställde dem.

Men konsekvensen av att ha en lös mutter skramlande bland kedjor och kugghjul kan bli ett stort haveri vilket man bör väga in i beslutet att frångå exempelvis låstråd eller liknande låsanordningar.

Jim Lundberg

Nylocmuttrar i kopplingen?
Vissa muttrar låser man med låstråd, eller saxpinnar – andra har en knast i muttern/skruvskallen som hakar tag i änden på kopplingsfjädern. Men även vikbrickor (Kreidler) förekommer, Eller att man drar muttern/skruven i botten mot en distans så att den fastnar av friktionen och sträckningen av skruven.
Rulla till toppen