Antal kulor i styrlagret på MCB Skoterett

Fråga: Monterar ihop ett styrlager på en MCB Skoterett. Reservdelslistan anger 23 st lösa kulor i nedre lagret, men jag får galant ned 24! Jag har rätt kulor och har räknat dem sisådär 30 gånger!

Hela tanken med lösa kulor är ju att få full bärighet i lagret så jag funderar kan det verkligen stämma att det ska vara drygt en kulas mellanrum i det undre styrlagret? Kulorna kommer ju hur som helst sträva mot varandra och lämna ett stort gap på ett ställe!

Pelle

 

Svar: Det nedre lagret ska enligt MCB ha 23 stycken kulor med en diameter på 3/16″ (4,76 mm) och som du säger – när man stoppat i rätt antal blir det en rejäl glugg där en extra kula ledigt får plats. Men en grej med dessa lager är att kulorna ofta hamnar på ett vis som man inte ser när lagret är isärtaget.

Det är först när den inre lagerbanan (den på gaffeln) går in i lagret som kulorna lägger sig i en ring med en viss diameter. Det som kan hända om man har en kula för mycket är att kulorna kan tvingas ihop så att alla ligger dikt mot varandra. Om så sker kommer ringen av kulor att bli oregelbunden då en kula hela tiden försöker ta sig ur ”kön”.

Men på Skoteretten ser det onekligen ut som att det skulle fungera med 24 kulor. Vill du vara säker på att den extra kulan verkligen får plats så får du mäta hur ”tjockt” lagret är med 23 kulor – alltså axiellt. Vrid runt innerbanan lite innan du mäter så att kulorna hamnar där de vill vara och se till att innerbanan inte ligger det minsta snett.

Observera att man måste mäta med en noggrannhet på max någon tiondels millimeter. Stoppa sedan i den 24:e kulan och gör om mätningen. Om lagret håller samma mått med en extra kula är allt okej, men om lagret ökar i mått (om så bara en tiondel) så kan det bero på att kulorna ligger. Känn sedan efter att lagret inte kärvar det minsta när gaffeln är på plats och lagret är justerat.

Jim Lundberg

Antal kulor i styrlagret på MCB Skoterett
Med rekommenderat antal kulor (23 stycken) i Skoterettens styrlager blir det en rejäl glugg (A) mellan första och sista kulan. Ofta kan man fylla på med en extra kula – men inte alltid. På bilden ligger kulorna längst ut i lagerskålen. Men om den inre lagerskålen är sliten när den trycker mot kulorna så kan de gå så att kulorna tvingas in en aning mot lagrets centrum så att spelet mellan kulorna krymper och det som aldrig får ske i denna typ av lager med lösa kulor är att kulorna tvingas ihop. Då kommer lagret att kärva.
Antal kulor i styrlagret på MCB Skoterett
Man kan tyvärr inte se hur mycket spel det är mellan kulorna när innerbanan är på plats. Men man kan mäta tjockleken/höjden på hela lagret (B). Lagret håller samma tjocklek tills det blir en kula för mycket. Då blir det plötsligt tjockare/högre. Man måste vrida runt lagret lite innan mätningen så att kulorna får chansen att lägga sig ”i spår”.
Rulla till toppen