Läckande tank på MCB Skoterett 1264

Fråga: Hej! Har en tank till en Skoterett som läcker ovan och under fästet. Har provat att löda men får det inte riktigt tätt. Undrar om man skulle kunna tennspackla över hela lagningarna? Karosseritenn måste väl stå emot bensin? Blir ju ingen större belastning på själva lagningen då det bara är porer som läcker.

Mvh Magnus

 

Svar: Om det bara är porer vid fästena så fungerar det säkert med tenn eller kanske till och med kemisk metall (tanktätning), men om det är sprickor i tanken nära ett fäste så finns risken för att lagningen inte håller då varken tenn eller kemiskmetall är lika starka som plåten – som ju har spruckit på grund av spänningar och vibrationer.

Viktigt är att rengöra ytterst noga innan tennet ska på. Värm skadan med en varmluftspistol tills din gamla tennlödning smälter och borsta samtidigt bort det smälta tennet med en stålborste. Om det finns rester av rost eller färg måste dessa slipas bort så ytorna är 100 procent plåtrena. Använd sedan ett starkt flussmedel (flussmedel för elektronik är för klent) och tenna upp skadan.

Om man misstänker att skadan uppstått av belastning av närområdet så kan man lägga på en plåtbit över skadan som en förstärkning. Den plåten måste då först formas så att den ligger an mot tanken över hela sin yta. Efter att den formats så förtennar man den på den sida som ska sitta mot tanken. Sen lägger man den på plats och med fluss och tenn ”limmar” man fast den över skadan.

Jim Lundberg

Läckande tank på MCB Skoterett 1264
Flussmedel måste man ha (även om det är inbyggt i lödtennet) om tennet ska väta plåtytan ordentligt. Men då ska man använda ett starkare flussmedel och inte den mildare varianten (vänstra burken) som är avsedd för elektroniklödning.
Rulla till toppen