Klickande ljud från kopplingen i HMW 50N-motor

Fråga: Har renoverat en HMW 50N-motor. Då jag anslutit kopplingsvajern och trycker in handtaget klickar det till i kopplingskorgen. Jag har inte provat med motorn igång men frikoppling sker i alla fall. Vad kan det vara för fel? Låter som ett mekaniskt ljud av att något hakar i eller från någon fjäder. Vågar man provstarta moppen?

Martin

Svar: Det är inte ovanligt att det klickar lite i en koppling när man frikopplar. I HMW-motorn sitter det två tryckstänger med en kula mellan dem. I ena änden sitter ju kopplingen och i den andra änden sitter kopplingsaxeln med sin excenter som trycker på stängerna vid frikoppling.

Med tiden så uppstår slitage i kontaktytorna på alla dessa delar där det ofta uppstår gropar (se nedre bilden). Då kan det uppstå klickande ljud när delarna glider ner i dessa gropar. Är slitaget måttligt är det bara att tuta och köra, men om det kärvar och smäller rejält (svårt att beskriva ljud i textform) så kan de vara aktuellt att planslipa ytorna eller byta ut slitna delar.

Även kopplingsfjädrarna kan klicka lite vid frikoppling. En skruvfjäder vrider sig lite runt sin axel när den pressas ihop och sträcker ut sig och då kan fjäderns ändar tillfälligt haka tag i ytorna och sedan hoppa till med ett klickande ljud. Samma sak man ske med lamellerna om det uppstått gropar in kanterna på kopplingskorg och dito nav.

Men så länge klickandet är måttligt och inte känns som ett kärvande i kopplingshandtaget ska det inte vara problem, men om kopplingshandtaget känns som att fyra av en häftpistol bör anledningen sökas upp.

Jim Lundberg

Kopplingsaxeln till mopedmotor. Här syns den grop som med tiden uppstår efter änden på tryckstången. Vid frikoppling kan stångens ände glida ner i gropen med ett klickande ljud.
Rulla till toppen