Vad har insatsen i mopedljuddämpare för funktion?

Fråga: Hej, i avgassystem på mopeder så sitter det alltid en plåtinsats längst bak i ljuddämparen. Vad fyller den för funktion?

Sune Åström

Svar: Insatsen i ljuddämparen har två uppgifter – dels ska den ge avgaserna ett visst motstånd, vilket tvåtaktare vill ha, men framför allt så ska insatsen dämpa ljudnivån från mopeden.

Förr var kraven på ljudnivån från mopeder sådan att ljudnivån inte fick överstiga 75 dB på ett avstånd av 7 meter, mätt vinkelrätt från mopeden. Reglerna idag för moderna mopeder säger maximalt 103 dB (okänt i vilken vinkel relativt mopeden).

Om man plockar ur insatsen så bryter man mot lagen då man i så fall ändrar på mopedens tekniska konstruktion och, i de flesta fall, så kommer mopeden att väsnas för mycket. Sen är det så att man ofta får känslan av att mopeden går lite fortare utan insatsen eftersom den låter mer.

Men tittar man på hastighetsmätaren brukar resultatet var det omvända – att den faktiskt går långsammare. Detta beror just på att motståndet för avgaserna blir lägre än vad det var tänkt vilket på en tvåtaktare ofta ger effektförlust.

Jim Lundberg

Rulla till toppen