Registrera moped

Fråga: Är det någon som lyckats registrera in en gammal (typ 60-talare) Italiensk moped som lätt motorcykel? Gamla original registreringshandlingar från Italien finns.

Håkan   

Svar: Jag har pratat med både Transportstyrelsen och med Bilprovningen. Transportstyrelsen ser i princip inga hinder för att en ursprungskontroll ska kunna göra, det vill säga styrka fordonets identitet med mera.

Så här svarar Per-Anders Blommefors, besiktningstekniker på Bilprovningen. Rent generellt kan man säga om ett fordon är registrerat i annat EU-land är det normalt inga problem med att registrera det i Sverige. När det gäller läsarens fråga har vi för lite information om den aktuella ”mopeden”, problemet är att vi inte vet hur exakt den klassificerats i Italien, ej heller vilken maxhastighet eller motoreffekt den har. Dessa uppgifter är avgörande för hur vägen till ett godkännande blir. Det kan vara som så att den skulle kunna klassificeras som ”EU-moppe” eller motorcykel som tagits i bruk. I ”värsta fallet” kan det bli fråga om ett ”nytt” fordon dvs får ett annat ändamål moped jämfört med Motorcykel.

Så långt Per-Anders Blommefors. Det låter kanske inte helt omöjligt, men ta för säkerhets skull kontakt med både Transportstyrelsen och din lokala besiktningsstation och kontrollera vad som behövs i just ditt fall.

Lycka till

Robert Gustavsson

Rulla till toppen