Kärvande axel i Victoria MS 51

Fråga: Hej! Jag håller på att renovera en Victoria MS-51 motor. Jag har Stora Tvåtaktsboken som hjälp, bland annat. Jag har satt ihop motorhalvorna. Och då upplever jag att trampaxeln går rätt tungt att vrida runt. Dessutom kan den glappa 5 mm mot svänghjulssidan. (kopplingskåpa är ej monterad, ej heller cylinder och kolv). Det är nya lager. Jag får ta i med en hand för att dra runt axeln. Ska det vara så?

Anton Alm

Svar: På tramp/pedalaxeln sitter det en medbringare (se bild ovan) som har till uppgift att överföra kraften från pedalerna vid start och bromsning. Medbringaren sitter på en grov ”gänga” där den kan glida mot vänster (start av motorn/trampa i branta backar) eller mot höger (bromsning).

För att medbringaren ska tvingas i rörelse så sitter det en fjäderbygel runt medbringaren som bromsar densamma. Fjäderbygeln hålls fixerad i blocket där den bara kan röra sig i sidled. Det kan vara detta som du känner när du upplever att det krävs ett visst motstånd för att dra runt axeln.

När det gäller axialspelet på cirka 5 mm så kan det nog vara så att det minskar till korrekta 0,50 mm när du monterat transmissionskåpan samt monterat muttern och låsringen (bilden nedan).

Pedalaxeln styrs axiellt av hylsan till bromsen. Korrekt axialspel på en Victoria MS 51 är 0,50 mm vilket man justerar med shimsbrickor.

Jim Lundberg

Rulla till toppen