Bensin och diesel i framtiden

Fråga: Hej!
El-fordon blir väl allt vanligare på vägarna framåt i tiden. Jag undrar om det går att köpa bensin och diesel i framtiden för oss som håller på med veteranfordon.
Mvh, Dick

Svar: Vem vet detta bättre om inte drivmedelsbolagen. Vi skickade frågan till fem aktörer på den svenska marknaden. Vi redovisar svaren så snart de kommer in (som kommentarer till den här artikeln).

Först ut var i alla fall St1. Så här lyder deras svar:

”Försäljningen av elbilar ökar och idag är cirka tre procent av bilflottan rena elbilar (de som måste laddas).

EU har förslag om förbud mot försäljning av bilar med förbränningsmotor från 2035. Om detta blir verklighet kommer bilar av detta slag att finnas till och med 2055, alltså i över 30 år till.

Trafikverkets scenarier visar att 25–30 procent av dagens vagnpark fortfarande finns i drift det 2045, det vill säga att över en miljon bilar i Sverige som måste ha flytande drivmedel.

Om Sverige ska klara omställningen att reducera koldioxidutsläppen enligt de mål som satts upp måste vi tillse att det finns flytande drivmedel fortfarande om 25–30 år. Och omställningen måste klaras av genom att dessa flytande drivmedel innehåller stor andel biodrivmedel och/eller syntetiska drivmedel.

St1 investerar miljarder i biodrivmedel och vi forskar i andra lösningar som syftar till att kunna tillhandahålla de nödvändiga flytande drivmedlen för många år fram i tiden, där syntetiska bränslen är ett område vi undersöker närmare.

Särskilt viktigt blir det för flyget och för den marina sektorn som kommer att vara mycket utmanande att elektrifiera.”

Illustration: René Vincent (National Motor Museum/Heritage Images/Getty Images)

Rulla till toppen