Uppsäkring av elektroniskt tändsystem

Fråga: Min MC har ett elektroniskt tändsystem från VAPE, som förutom problemfri tändning, ger 12 Volt/150 Watt till lyse mm. Jag säkrar med en 10 Ampere säkring efter batteriet/ laddningsregulatorn, men den håller ju bara upp till 120 Watt (10 x 12 = 120). Om jag säkrar upp till 15 Ampere, kan jag av misstag överbelasta generatorn ända upp till 180 Watt utan att säkringen går?

Det finns ju inga säkringar på 12 eller 13 Ampere, som skulle vara idealiskt, men vad händer om man seriekopplar ett par säkringar, t. ex 10 + 3 Ampere? Om en säkring uppför sig som ett motstånd, borde de tillsammans ge 13 Ampere säkring, alltså kan de tillsammans belastas med 156 Watt, en mycket mer rimlig överlast på generatorn. Hur går det om det skulle uppstå överlast? Går den svagare först? Är det över huvud taget en bra idé?

Säkringarna löser ju i alla händelser ut om det skulle uppstå en kortslutning.

Eller skall jag hellre fördela förbrukarna, lampor och annat, på fler säkringar, fler än en grupp, och på det sättet kunna använda hela uttaget på 150 Watt? Problemet som då uppstår är att man kan behöva en huvudsäkring på 13 Ampere.

Eller skapar jag kanske ett problem som inte finns…? Jag får bara se till att förbrukningen inte kan överstiga 150 Watt och säkra med en 15 A säkring? Hur mycket drar en tuta?

Anders

Svar: Säkringens uppgift är att skydda övriga delar i en elektrisk krets samt egendom och människor. Om något skulle fallera, exempelvis en klämd kabel, så är det ju bäst att man får byta en säkring för några kronor än en laddningsregulator för flera hundralappar. Utöver detta kan man även tillägga att det kan uppstå en kabelbrand med allt vad det innebär om säkringen saknas eller är för kraftig.

Det kan ju kännas lite retfullt att man har 150 watt tillgängligt, men bara kan ta ut 120 watt med de standardvärden som (bil)säkringar har. Men sen är frågan hur många watt man behöver. På en motorcykel med ett enda framlyse (som drar mest ström) bör 120 watt räcka och bli över. Vill man däremot hänga på extraljus, blinglampor och en stereo (med högtalare) som överröstar både vindbrus och motorljud räcker knappast 120 watt – eller 150 watt med för den delen. Bara stereon kommer att dra flera hundra watt.

Men styrkan på säkringar är inte exakt och definitiv. Många säkringar klarar uppåt dubbla märkströmmen i uppåt 30 minuter innan de brinner av. En 10 amperesäkring kan alltså klara närmare 20 ampere en kortare stund. Sen ska man tänka på att vanliga smältsäkringar inte fungerar så bra för elektronikskydd. En transistor (exempelvis i en laddningsregulator) brinner upp betydligt snabbare än en smältsäkring och av den anledningen bör man inte säkra upp för högt.

Att seriekoppla säkringar innebär att bägge säkringarna genomströmmas av samma strömstyrka och då kommer den klenaste att brinna av vid den nomniella mäsrkström som den har. Alltså om vi seriekopplar en 3A-säkring med en 10A-säkring så kommer 3A-säkringen att brinna av när den inte orkar mer. Det blir som att skarva ihop en sytråd med en bogserlina – sytråden kommer alltid att gå av först. Jag skulle nöja mig med en 10-amperes säkring i ditt fall. Hur mycket tutan drar vet jag inte, men den belastningen är ju kortvarig så det bör säkringen klara. Samma sak gäller ju blinkers och bromsljus. Det är även här kortvariga belastningar som visserligen höjer temperaturen på säkringens smälttråd, men som inte nödvändigtvis får den att brinna av.

Skulle det visa sig att en säkring på 10 A inte räcker till så kan du ju testa med att säkra upp med en kraftigare säkring vilket blir 15 ampere om man håller sig till bilsäkringar. Men i det senare fallet så kommer säkringen knappast att skydda generator och regulator. Väljer du glasrörssäkringar, exempelvis 6×32 mm, så finns det mer att välja på – till exempel 12 ampere. Dessutom finns där även snabba och tröga säkringar, även om en trög säkring kan ge större trafiksäkerhet. Det är ju inte kul om framlampan plötsligt slocknar på natten bara för att en snabb säkring råkar brinna för en kort överbelastning.

Jim Lundberg

Väljer man säkringar till fordon är det ganska stora intervaller mellan de olika märkströmmarna. På bilden en säkring på 7,5 A.
Rulla till toppen