Skillnad i lagringsbeständighet mellan E5 och E10

Fråga: Hej. Jag undrar om det är någon skillnad i lagringsstabilitet mellan Bensin 95 Oktan (E10) och Bensin 98 Oktan (E5).

Dick

Svar: Jag har tyvärr inte hittat några uppgifter på hur länge man kan lagra E5 respektive E10, men generellt så drar bensinen åt sig mer fukt över tid ju högre andel etanol man blandat in. Ur den aspekten så bär E5 (98 oktan) vara bättre ur korrosionssynpunkt.

Men bensin åldras på flera sätt och ett annat perspektiv är avdunstning av lätta kolväten vilket leder till att bensinen blir mer och mer svårantändlig med tiden om den inte förvarats i gastäta behållare (en bensintank på en äldre bil/motorcykel/moped är inte gastät). Detta har knappast med etanolinnehållet att göra annat än volymmässigt.

Vill man ha bensin som åtminstone överlever vinteruppehållet så kan man tanka alkylatbensin vid sista tankningen för säsongen. Denna bensin innehåller ingen etanol och har en ”stabilare” sammansättning av kolväten som gör att den är lättantändlig trots att den lagrats lång tid. Då har man fräsch bensin ända fram till förgasaren när man gör första starten på våren.

Men om man misstänker att det kan finnas vatten i droppform i tank, ledningar och förgasare kan man rensa ut vattnet genom att köra på E10 (eller hälla i K-sprit) vilken absorberar vatten i droppform så att man inte får punktvisa korrosionsangrepp – exempelvis i botten på tanken (Alkylatbensin absorberar inte vattendroppar). Då sprids vattenmolekylerna ut i bränslet och åker ut genom avgasröret. Sen avslutar man med alkylatbensin innan vinteruppställningen.

Jim Lundberg

Alkylatbensin innehåller ingen etanol och har dessutom väldigt bra lagringsegenskaper. Men om det finns vattendroppar i bensintanken kan man ”suga upp” dessa med E10 (eller K-sprit). Om en vattendroppe får ligga och fräta på samma ställe under hela vintern kan det till och med gå hål där om materialet är tunt – som i en bensintank.
Rulla till toppen