Registrera utländsk bil utan papper 

Fråga: Jag har kommit över en bil utan papper. Historien som jag har fått om bilen är att ett belgiskt par på semester fick haveri i Sverige och skänkte bilen till en svensk för sådär 20-30 år sedan. Paret tog med sig nummerskyltarna och troligen blev den sedan avförd ur det belgiska bilregistret. 

Bilen är förhållandevis lätt att få körbar igen och det vore bättre att den kom ut på vägarna igen än plockades ner som reservdelar, men hur går man till väga för att få den registrerad i Sverige, Har tyvärr ingen aning om det belgiska registreringsnumret. 

KL 

Svar: Du måste först göra en ursprungskontroll då den inte finns eller har funnits i det svenska registret. Jag har pratat med Transportstyrelsen som svarar så här:  

När man ansöker om ursprungskontroll måste man bifoga dokumentationen för att styrka fordonets ursprung. I normalfall genom ett registreringsbevis eller exportcertifikat.  Finns inget registreringsbevis kan det eventuellt vara fråga om ett tillverkarintyg eller CoC dokument. 

 Om fordonet har varit tidigare registrerat i Belgien är det fråga om Belgiska värdehandlingar som ursprungskontrollen behöver. 

 Den tilldelade utredaren gör alltid en helhetsbedömning av de inskickade handlingarna. Men det vi i normala fall kräver in är registreringsbevis, köpehandling och eventuellt tullhandling om fordonet kommer utanför EU. 

Så långt Transportstyrelsen. Som jag tolkar det är det väldigt svårt att kunna registrera den i Sverige utan bilens belgiska papper. 

Robert Gustavsson  

Rulla till toppen