Hur lossar man transmissionskåpan på en Zündappmotor?

Fråga: Hej. Inte så haj på Zündapp. Tänkte lacka motorkåporna. Hur får man bort högra kåpan, alltså växelsidan? Hittar bara en skruv.

Mvh Lars

Svar: Zündappmotorn har en lite speciell konstruktion där den högra kåpan, transmissionskåpan, sitter fast med skruvar som går genom hela motorn från vänstra sidan. En enda skruv håller kåpan från höger och det är ju den du har hittat.

De övriga skruvarna är åtta till antalet och är inringade på bilden. Man måste alltså ta bort svänghjulet för att komma åt samtliga skruvar. De tre överkryssade skruvarna behöver inte lossas då de inte når fram till transmissionskåpan.

Sen måste själva växelklockan demonteras (nedre bilden) och här måste man antingen mäta klockans läge relativt axeln med ett skjutmått eller så får räkna exakt hur många varv den var pågängad på sin axel så att den kommer i exakt samma position när kåpan senare ska monteras – annars stämmer inte växellägena.

Jim Lundberg

Växelklockan sitter gängad på växelaxeln och måste sitta i rätt position om växlarna ska fungera. Antingen mäter man som på bilden med djupstickan på ett skjutmått eller så räknar man exakt hur många varv klockan är pågängad när man tar bort den. Normalt är det runt 11 till 12 varv. Den är låst på plats med de två spårskruvarna som syns på bilden.
Rulla till toppen