Hur framställer man E-bensin?

Fråga: Hej! Jag undrar hur E-Bensin (elektrobränsle) framställs och vilka motorer går att köra på detta bränsle.

Dick

Svar: E-bensin, eller elektro-bensin, är en syntetiskt framställd bensin där man använt ”ren” elektricitet vid tillverkningen, exempelvis från vindkraftverk. Det kan nog finnas flera framställningsmetoder, men en av dessa är att man använder elektricitet för att utvinna vätgas genom att spjälka vatten till dess två beståndsdelar: väte och syre. En process som även sker när man laddar ett vanligt bly/syrabatteri. Vid ena polen bubblar det upp vätgas och vid den andra polen syrgas.

Målet är att tillverka ett bränsle som inte tillför atmosfären mer koldioxid. Genom att ”blanda” vätgasen med just koldioxid kan man genom flera olika processer få fram syntetisk bensin. En tanke är att fånga in koldioxid från atmosfären för denna tillverkning, men även att man fångar in koldioxiden vid utsläppskällan – exempelvis från en fabrik eller liknande. Vid förbränning av E-bensinen återgår visserligen koldioxiden som man tillverkade bränslet av till atmosfären, men om strömmen som används vid tillverkningen av bränslet är fossilfri blir det totalt lite av ett nollsummespel – man lånar och lämnar tillbaka koldioxiden gång på gång.

Vilka motorer som går att köra på E-bensin är nog lite tidigt att uttala sig om då det verkar finnas flera varianter av detta bränsle på gång. Men som det verkar är det nog få motorer som inte kan köras på E-bensin. Målet är ju att få fram ett bränsle som är så likt den klassiska bensinen som möjligt, men utan att använda råolja. Vid några försök har man fått fram E-bensin med oktantalet 100, vilket bådar gått för de flesta motorer – framförallt för de som har hög kompression. Äldre motorer kommer troligen att behöva blyersättning ihop med E-bensin – precis som idag.

Jim Lundberg

Att man kallar dessa bränslen för ”E” som i elektricitet är inget konstigare än att man använder fossilfri elektricitet, exempelvis från vindkraft, i processen när man tillverkar E-bränslet. Tanken är att inte tillföra atmosfären någon koldioxid vid tillverkningen.
Rulla till toppen