Bortrostat chassinummer

Fråga: Jag besiktigade en Ford Fiesta 2002 men fick underkänt då chassinumret i golvet hade rostat bort. Hur går jag enklast till väga för att få den godkänd?

Jan

Svar: Hej Jan och tack för din fråga. Din bil är egentligen för ny för Classic Motor men frågan är intressant. Vi har pratat med P-A Blommefors, besiktningsingenjör på Bilprovningen, och han svarar så här:

En del i kontrollbesiktningen är att identifiera fordonet och på en så pass modern bil gäller primärt det identifieringsnummer som är stansat i karossen (om den är självbärande) eller i ramen. Beroende på var tillverkaren stansat in detta nummer kan det med tiden rosta bort. Om inga oklarheter kring bilens identitet föreligger, kan man som fordonsägare låta stansa in detta nummer igen och genomföra en registreringsbesiktning. På Bilprovningens hemsida finns en enkel vägledning hur du går till väga (se länk nedan). Så långt P-A Bloimmefors. 

I korthet kan du i ditt fall (då identitet är klar) själv stansa in chassinummer/identitetsnummer på lämplig plats i karossen (tänk på att plåten måste svara bra när du knackar in numret) gärna på höger sida och i ditt fall alla 17 tecken. De måste vara minst 7 millimeter höga och ett tips i sammanhanget är att skriva ut tecknen i punktform (exempel på typsnitt i länken nedan) och sedan använda en automatkörnare för varje punkt.

Fyll i dokumentet och boka registreringsbesiktning. När den därefter är godkänd kommer det i bilens papper stå att chassinumret är åsatt (instansat i efterhand) och i förekommande fall var numret finns för att underlätta vid kommande besiktningar.

Är du minsta tveksam – hör med din besiktningsstation. 

Länkar:

Bilprovningen dokument för instansat chassinummer

Typsnitt i punktform (exempel)

Rulla till toppen