Tändningsproblem på Stensholms tändsystem

Fråga: ”Okej, Jim, vi har ett problem här!”

Stenholms tändsystem till NV JB kanske också Husqvarna 120 cc ger följande symtom:

#1 Motorn går inte att starta med belysningen till!

#2 Motorn stannar om belysningen slås till vid tomgång!

Okej, abriss kan vara felställd, magneterna kan vara svaga o.s.v. Abriss 9 grader!

Men i Stenholms tändsystem sitter tre spolar – två för belysning en för tändning. Dessa är inte ihopkopplade elektriskt, endast magnetiskt.

De sitter monterade på plattan med olika vinklar – cirka 118 grader mellan tändspolen och belysningsspolarna och 124 grader mellan belysningsspolarna. (Alla spolarna har samma båglängd).

Innebär inte denna förskjutning att ljusspolarna har toppspänningen förskjuten 6 grader?

Varför dessa olika monteringar?

På något sätt påverkar belysningsspolarna tändspolen men hur?

Mvh

Zlim

Svar: I det lilla utrymme som finns innanför ett svänghjul kommer de tre spolarna att påverka magnetfältet som genererar belysning och tändning. Att utveckla exakt vad som händer med magnetfältet och dess kraftlinjer vågar jag inte gå in på i detalj, men på grund av den kompakta konstruktionen där tre närliggande spolar ska dela på svänghjulets magnetism, kan spolarna ställa till det för varandra.

Detta problem, som även du har, var något som självaste Boschfabriken hade problem med en gång i tiden. Man fick inte till det med att klämma in belysningsspolar ihop med tändspolen i sina svänghjulsmagneter. Så fort man slog på belysningen började motorn misstända. Faktum är att det var Stensholms fabrik (senare omdöpt till Stefa) som kom på lösningen och gjorde en ”bytesaffär” med Bosch: Om Bosch fick använda tekniken som möjliggjorde att man kunde ha belysningsspolar som gav rejält med ström till belysningen så fick Stensholm kopiera inbyggnadsmåtten på Bosch tändsystem. Det är därför som man ofta kan kastbyta delar mellan dessa två fabrikat. Jag har tyvärr inga uppgifter på hur Stensholms fabrik löste problemet.

Abrissmåttet (fältbrytningsavståndet) på Stensholms tändsystem till Husqvarna och JB (John Benson) ska ligga mellan 7 till 10 mm (vet inte vad det blir i vevaxelgrader). Man mäter som på skissen längst ner – alltså avståndet mellan magneten i svänghjulet och tändspolens polsko i exakt det ögonblick som brytarna ska till att öppna. Abriss styr hur stark gnistan ska bli och är därför en viktig variabel i svänghjulsmagneter. Abrissmåttet styrs av brytaravståndet i ett omvänt förhållande: Ökar man brytaravståndet så minskar abrissmåttet och omvänt.

Egentligen är det bara brytaravståndet man behöver bry sig om. Ställer man detta enligt instruktionsboken (0,35 – 0,45 mm på Stensholm) så ska även abriss hamna rätt, förutsatt att alla delar är nya och fina. Det är först när brytarkontakterna och dess fiberklack börjar bli slitna som sambandet mellan brytaravstånd och abriss kan rubbas. Misstänker man att det börjar bli slitet ska man kolla abrissmåttet. Om man inta kan få till rätt abrissmått samtidigt som rätt brytaravstånd är det dags att byta brytare. Ibland kan man kompromissa genom att man ställer abriss rätt och låter brytaravståndet bli vad det blir, men bäst är dock att byta till nya brytare.

I ditt fall så ligger förmodligen abrissmåttet utanför gränsvärdena 7 – 10 mm eftersom motorn misständer med påslaget lyse. Då ligger man på gränsen till användbar gnista och lyset blir då tungan på vågen. Justera brytarna tills abriss hamnar rätt. Skulle detta leda till att brytaravståndet blir cirka 0,20 eller 0,50 mm är det tveksamt att det kommer fungera bra. Men om abriss skulle vara korrekt samtidigt som tändningsproblem kvarstår är nästa steg att misstänka att tändspolen börjar bli dålig. Detta kan även gälla kondensatorn och svänghjulets magneter.

Varför belysningsspolarna ligger lite förskjutna kan jag inte svara på. Det är säkerligen avsiktligt och kanske har med att inte störa tändspolen mer än nödvändigt.

Jim Lundberg

Stensholms svänghjul med sex magneter. Tändplattan har då tre spolar med två polskor vardera. (Husqvarna & JB)
Abrissmåttet mäter man när brytarna precis ska till att öppna. Det är brytaravståndet som avgör hur abrissmåttet blir. Förhållandet mellan dessa två mått är omvänt – ökar man brytaravståndet så minskar abriss och tvärtom.
Rulla till toppen