Typsnitt på ramnummer

Fråga: Min motorcykel har fått godkänt på ursprungskontrollen. Men vid registreringsbesiktningen gick den inte igenom då de ansåg att det var fel/annorlunda typsnitt på ramnumret, det är en gammal BSA från 1930-talet. Möjligen har det genom året gjorts ett rambyte på fordonet och att en ny ram köpts in och fått nytt ramnummer inslaget. Hur är lämpligaste sättet att gå vidare för att få den genom registringsbesiktningen? Allt annat var okej förutom typsnittet.

Gunnar

Svar: Jag har pratat med Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen om detta och han svarar så här: Detta är nog en ”nöt” som ägaren måste knäcka tillsammans med besiktningsföretaget/-mannen. Min erfarenhet är att det kan handla om någon reparation, utbyte av ram eller helt enkelt att de gamla handlingarna inte ursprungligen hört till den fysiska motorcykeln. Det är just detta som behöver styrkas med någon form av utredning, att det fysiska fordonet hör till handlingarna. Några tips kan vara att: 

Verkligen säkerställa chassinumrets typsnitt är rätt eller fel, kanske kan MHRF kan vara behjälpliga.  

Spåra gamla ägare tillbaka i tiden och utifrån detta kunna visa/redogöra vad som hänt genom åren. 

Går det inte att styrka fordonets identitet och det kan ju visa sig vara så att fordonet har genom åren sammansatts av delar från flera fordon och då kan en väg vara att se detta som ett ”samlarfordon/ uppbyggt” men detta måste han diskutera med besiktningsföretaget/-mannen. 

Robert Gustavsson

Rulla till toppen