Oljesprut på kullager för längre livslängd?

Fråga: Teknisk fråga angående bilmotor:

Jag har ett tätat kullager 6204RS2 i min motor. Håller en axel på en sida. Detta kräver bytesintervall och är enligt min mening en oönskad konstruktion. Finns färdig utgång för motoroljan att ledas med slang till detta lager. Ungefär som till kullagrad turbo.

Min idé är att avlägsna ena sidans tätning på lagret och montera slang med restriktor för oljesprut direkt på lagret som sedan rinner ner i sumpen. Har ni någon rekommendation för storlek på denna restriktor?

Joakim Eriksson

Svar: Kullager klarar sig normalt med ett minimum av smörjmedel som exempelvis olja. Men om du ska ta oljan från motorns oljepump så är det nog viktigare att välja storleken på strypningen så att den inte leder till sänkt oljetryck för resten av motorns smörjställen.

Nu vet jag inte hur djupt in i motorn lagret sitter, men en tanke är ju att dra en slang eller rör till det aktuella kullagret och sätta i någon form av strypning i änden. Man kan börja med ett litet hål på kanske 0,5 till 0,8 mm och ser om det ger en oljestråle mot lagret. Är det bara någon form av stråle, om än så liten, som träffar lagret så ska det räcka.

För att testa detta måste du kunna köra motorns oljepump manuellt med exempelvis en skruvdragare. På många äldre motorer drar man bara ur fördelaren – sedan kan man sticka ner ett passande verktyg i oljepumpens drivning som skruvdragaren får dra runt. Helst ska motorn (oljan) vara varmkörd när man testar så att man ser hur det beter sig när oljan har en lägre viskositet vid driftstemperatur.

Anslut en manuell oljetrycksmätare och se vad denna visar vid varmkörd motor innan modifieringen med den extra lagersmörjningen. Det vore ju oturligt om resten av motors lager får sämre smörjning för att det nämnda kullagret ska få lite extra.

Bara en tanke: om kullagret ifråga inte styr något i axiell led kanske det kan bytas ut mot ett rullager med samma inbyggnadsmått. Rullager klarar betydligt högre radiallaster än kullager.

Jim Lundberg

Rulla till toppen