Tändningsproblem på Triumph 650 med Joe Hunt-magnet

Fråga: Har en Triumph 650 från 1967 med en Joe Hunt-magnet som dödar tändstift. Behövs förkopplingsmotstånd?

Starre

Svar: Förkopplingsmotstånd sitter mig veterligen endast på tändspolar och då för att sänka strömmen från batteriet som går genom spolens primärlindning och vidare till brytarna. Tändmagneter alstrar sin egen ström oberoende av fordonets övriga elsystem.

Du kanske menar avstörningsmotstånd som finns inbyggt i vissa tändstift och tändhattar. Dessa motstånd är ”av ondo” då de stjäl effekt som annars skulle gå till tändstiftets gnistgap. Enda fördelen med dessa motstånd är att störningarna minskar i omgivningens tv- och radioapparater. Avstörda tändstift har ofta ett ”R” i sin beteckning

Man brukar från tändstiftstillverkarnas sida till och med rekommendera att man öppnar upp tändstiftsgapet någon tiondels millimeter när man använder avstörda tändstift/tändhattar/tändkablar eftersom gnistan innehåller mindre energi som då gått till spillo i dessa motstånd. Man gör alltså gnistan lite längre för att kompensera för att den är klenare.

Testa hellre med olika värmetal (siffran i tändstiftets beteckning) och/eller med andra fabrikat på tändstift för att se om problemet försvinner. Till Triumph 650 rekommenderas tändstift Bosch W4C eller motsvarande av annat fabrikat. Elektrodavståndet ska vara 0,50 mm i originalutförande, men hur det ska vara med en Joe Hunt kan jag inte säga.

Hjälper inte detta kan det vara magneten som behöver en översyn. Låt någon testköra din magnet. Kolla exempelvis med Lindom Magnetservice om de kan hjälpa dig.

Jim Lundberg

Rulla till toppen