Låst framhjul på Volkswagen typ 1

Fråga: Jag har nu startat min VW typ 1 från 1960 efter vintergaragering. Men då är vänster framhjul helt låst. Har hissat upp bilen och tagit bort däck och låsmuttrarna. Men hjulet går inte att vrida runt för att justera ner bromsbackarna. Skall jag använda avdragare och dra av eller försöka värma?

Jag antar den hänt något med bromsbackarna.

Leif Blomqvist

Svar: Det kan ha bildats rost inne i trumman som i sin tur fyller upp spalten mellan trumman och backarna. Använd inte värme eller avdragare i nuläget. Ska du värma så backarna släpper finns risken att både backar och hjulcylinderns gummitärningar skadas av värmen innan det släpper.

Lika illa med avdragare. I trumman bildas en slitkant längst ut mot trummans kant där backarna inte ligger på och nöter. Ska man dra av en trumma måste man justera in backarna så dessa inte hakar tag i denna kant och det går ju inte i ditt fall. Backarna riskerar då att brytas sönder när trumman dras utåt av avdragaren.

Gör istället så här: Släpp på backarnas justering. Ta sedan en kopparhammare och slå mot trummans omkrets. Man ska alltså slå i riktning mot trummans centrum. Då ruskas backarna om och rör sig in mot centrum så de tappar kontakten med trumman. Skulle inte ”massagen” med hammaren hjälpa så är nog värme eller avdragare det som återstår – men då riskerar man att behöva helrenovera bromsarna vid det hjulet. Att försöka köra bilen brukar inte hjälpa utan man kommer bara att köra med ett låst framhjul med allt vad det innebär.

Jim Lundberg

Rulla till toppen