Tändningsproblem på Monark M200 med CZ-motor

Fråga: Hej. Det är en Monark M200 från 1949 med en CZ 125cc-motor. Har slitit mitt hår med den här maskinen. Får den inte att gå ordentligt. Har bytt förgasare, tändspole och kondensator men den går fortfarande väldigt ojämnt och illa. Har haft av hela tändplattan ett flertal gånger och felsökt på eventuella kortslutningar. Vet inte riktigt hur jag kommer vidare. Är i behov av tips! Är det så att jag borde skaffa ett nytt brytarlöst tändsystem?

Vänligen Magnus Björck, Vadstena

Svar: Motorn kan gå ojämnt av flera orsaker och helst skulle man vilja lyssna på den. Läckande packboxar i vevhuset kan ge en motor ryckig gång och framförallt en ojämn tomgång där motorn hela tiden vill dö om man inte gasar.

Om tändspole och förgasare är bytta så förutsätter jag att det är nya (eller testade begagnade) som sitter där nu. Det är nämligen så att originaltändspolarna är textilisolerade och denna typ av isolering är hygroskopisk och drar i sig fukt från den omgivande luften. Det betyder att en sådan spole kan vara helt grön av ärg på insidan trots att den aldrig suttit i en motor. Därför ska man undvika att köpa gamla NOS (New Old Stock) tändspolar med denna typ av isolering. De kan ha ”dött” redan på lagerhyllan.

Med kondensatorer är det ofta tvärtom – där kan de gamla vara betydligt bättre än nytillverkade. Detta beror på att det under flera år vällde in nytillverkade kondensatorer för tändsystem från låglöneländer där kvaliteten var så låg att många kondensatorer var trasiga redan när de kom in i landet. Om du startar motorn och tittar in i svänghjulet så ska det endast uppstå sporadiska och små gnistor mellan brytarkontakterna om kondensatorn är hel. Är den defekt så blir det rena ”åskvädret” mellan kontakterna.

Det är viktigt att brytarkontakterna är rena och helt fria från olja eller sot. Rengör dem med bromsrengöring (Bräkleen) och om det är sot så kan man dra ett finkornigt slippapper mellan den, eller en brytarfil om man råkar ha en sådan. Rengör efter en sådan behandling. Om förgasaren skulle vara defekt så kan motorn visserligen gå ojämnt på vissa varvtal, men då brukar problemen ofta hålla sig till exempelvis halv eller full gas (halvgas styrs av trottelnålen, full gas av huvudmunstycket).

Om du byter ut tändsystemet mot ett elektroniskt så ska det givetvis fungera sedan, men de gamla brytarsystemen är mycket bättre än sitt rykte. Jag har haft närmare 20 stycken äldre tvåhjulingar och endast ett par gånger har jag stött på problem relaterade till tändsystemen som dessutom varit enkla att åtgärda.

Jag bollar över frågan till Anders Österberg på svenska Jawaklubben som har betydligt mer erfarenhet av dessa motorer.

Jim Lundberg

Rulla till toppen