Justera framhjulslager på Volvo Amazon med skivbroms

Fråga: Hej. Jag har bytt framhjulslager på min Amazon från 1966. Nu ska lagren justeras och det är många bud om hur justeringen ska gå till. Hur gör man?

Göran

Svar: Det är viktigt att man vid monteringen av lagerbanorna i navet ser till att dessa bottnar helt – annars kommer lagret att börja glappa efter en kort tid när lagerbanorna satt sig. När lagren är infettade med hjullagerfett drar man först åt muttern på hjulaxeln relativt hårt.

Vill man vara riktigt noggrann så drar man den med moment och då är rekommenderat moment 7 Kgm (70 Nm). Har man ingen momentnyckel så skarvar man på ett dragskaft med ett rör så att skaftet blir 1 meter långt.

Sen drar man runt skaftet i änden med exempelvis en fiskvåg tills denna visar sju kilo. Har man ingen fiskvåg så häller man upp 7 liter vatten i en skurhink som man hänger längst ut på det förlängda skaftet. När skaftet stannar i horisontellt läge med hinken hängande längst ut är muttern dragen med cirka 7 Kgm.

Nu kan man snurra hjulet några varv för att lagren säkert ska sätta sig. Sedan lossar man muttern så pass att brickan bakom den går att röra lite på. Detta inträffar normalt när muttern lossats cirka ett halvt varv efter momentdragningen. Avsluta med att montera en ny saxpinne i det hål som ligger närmast när brickan precis går att röra på.

Jim Lundberg

Efter infettning av lagren drar man åt muttern rätt hårt för att lagren säkert ska sätta sig så att det inte uppstår glapp efter en kort tid. Har man en momentnyckel så drar man åt muttern med 7 Kgm.
Sedan lossar man muttern så pass mycket att brickan innanför den går att röra lite på med fingrarna. Normalt inträffar detta när man lossat muttern cirka ett halvt varv. Behövs det lossas mer för att brickan ska bli lös är det något som fjädrar och då får man kolla upp detta.
Avslutningsvis så monterar man en ny saxpinne (återanvänd aldrig en saxpinne). Det är sällan som hålen i axeln och urtagen i muttern ligger exakt mitt för varandra när brickan börjar bli lös, men man får då välja närmsta positionen för att få i saxpinnen. Handlar det som här om byte till nya lager är det klokt att kolla lagerspelet efter några mils körning.
Rulla till toppen