Förreggad eller inte

Fråga: Kan man på något sätt se om en bil förregistrerad men inte registreringsbesiktad? Har försökt få fram uppgifter på en bil jag är spekulant på.

Magnus

Svar: För några årtionden sedan var det vanligt att bilar som importerades eller togs in i registret igen efter att ha halkat ur, enbart förregistrerades.

Efter det behövdes en registreringsbesiktning och först därefter en kontrollbesiktning. Det finns fortfarande en och annan förregistrerad bil kvar. På del 1 av registreringsbeviset, under övriga uppgifter, brukar det då stå något i stil med att fordonet inte får användas förrn registreringsbesiktning utförts. Är man som i ditt fall spekulant på en bil kan man kolla det genom att exempelvis kontakta Transportstyrelsen (tel 0771 – 14 15 16). Du kan även gå in på Transportstyrelsens hemsida och söka på annat fordon (se länk nedan). Skriv in registreringsnummer och klicka fram tekniska data. Om det står Uppgift saknas (se bilden ovan) på så gott som alla uppgifter är det en stark indikation på att bilen inte är registreringsbesiktad.

Robert Gustavsson

Länk: Transportstyrelsen: Fordonsuppgifter sök med registreringsnummer

Rulla till toppen