Byta glas på instrument

Fråga: Byta glas på instrument. Hur demonterar man (krom)-ringen som håller glaset?

Per Z

Svar: Sargen runt instrumenthuset kan sitta på olika vis. På Smithinstrument kan den vara gängad på instrumenthuset, men det vanligaste är nog att den är påträdd över en kant i huset och sedan invikt över denna kant. För att få av sargen måste man då vika upp sargens kant.

Är det ett runt instrument så kan man dra en slangklämma runt sargen så att denna får stöd medan man viker ut kanten. Helst bör man lägga en tunn plåtremsa mellan sargen och slangklämman så att klämman inte gör en massa fula avtryck i den tunna (och mjuka) sargen. Sen får man, bit för bit, vika upp kanten med en liten skruvmejsel eller liknande.

Har man tillgång till en svarv (och runda instrument) kan man tillverka verktyget på bilden längst ner. Där är det ursvarvat så att sargen går ner med tajt passning och bottnar mot en kant längre ner i hålet. Man får även svarva ur verktyget i centrum så det blir lite djupare där då många glas är kupade och då kan bottna i verktyget.

I Stora renoveringsboken finns det ett avsnitt som i mer detalj visar alla arbetsmoment när sargen ska bort och sedan tillbaka. Där visas även hur man skär till ett nytt (runt) glas av fönsterglas.

Jim Lundberg

När sargen är fixerad av slangklämman får man vika upp sargens kant bit för bit. Här får man ha tålamod och bara vika upp kanten lite i taget så den inte spricker. Man får alltså gå runt några varv tills kanten står rakt ut.
Här är ett verktyg för runda instrument. Här är det svarvat en fördjupning som stöder sargen i ytterkant. Med två pinnskruvar och ett plattjärn dras instrumentet tajt mot verktyget så det sitter stadigt medan man bearbetar sargens kant – både vid demontering och montering.
Rulla till toppen