Normal temperatur på en gjutjärnstopp

Fråga: Hej! Jag undrar vilken temperatur man kan förvänta sig på utsidan nära avgasporten på en gjutjärnstopp på en luftkyld 4-takt Mc-motor. Jag har en 350 cc enstånka som verkar bli för varm. Efter att ställt tändningen senare (nu är den någonstans runt 9-10 mm) mäter jag med infraröd optisk termometer sisådär 230-240 grader efter att kört en stund.

Med den förtändning (40 grader vilket blir 15 mm) som handboken anger koksar oljan uppe i toppen jag mätte gott över 250 grader. Motorn går inte särskilt hårt med denna förtändning, men enligt instruktionsboken så skall man alltid minska förtändningen när man står med tomgång eller varje gång man växlar.

Att det varit för varmt ser jag likaså på tändstiftet vars el-galv blivit mattgrå.

Alltså temperaturen är ju avsevärt mycket lägre när jag mäter längre bakåt sett från utblåset.

Toppen är blästrad och sedan sprejad rätt tunt med Biltemas värmelack så den inte skall rosta.

Avgasröret är givetvis missfärgat en bit, blått motsvarar väl 300 grader drygt.

Ingvar Nilsson

Svar: IR-termometrar är lite luriga då de visar olika temperatur beroende på den uppmätta ytans beskaffenhet. Det har med ytans värmeutstrålning att göra. Ljusa ytor strålar ut mindre än mörka och blanka ytor strålar ut mindre än matta. Därför kalibrerar man IR-termometrar mot en så kallad ”gråkropp” som då ligger mitt emellan alla ovan nämnda exempel på ytor.

Det innebär att exempelvis ett svart topplock kommer att visa högre temperatur hos IR-termometern än ett silvermålat topplock, trots att metallen i bägge fallen håller samma yttemperatur. Men dessa termometrar är bra för att visa relativa temperaturskillnader på motorer – förutsatt att ytorna ser likadana ut.

Med detta sagt så kan jag inte svara på om din uppmätta temperatur är samma som den reella. Har du ett svartlackerat topplock kommer ju termometern att visa en högre temperatur än om det vore silverlackerat. Spontant låter 230 – 240 grader rätt så varmt, med reservation för hur topplocket är utformat. Det har en hel del med godstjockleken runt avgasporten att göra.

En förtändning på 9 – 10 mm låter vettigt på en äldre 350-stånka så om motorn verkar gå varm skulle jag istället rekommendera att kolla bränsleblandningen. En mager blandning ger, precis som sen förtändning, en onormalt varm motor. Tändstiftets isolatorfot är en bra indikator på hur bränsleblandningen och tändningen står. Är tändning och bränsleblandning den rätta ska isolatorfoten ha en brunaktig kulör – förutsatt att stiftet har korrekt värmetal. Om din motor blir varm så kan det vara ett igensatt huvudmunstycke (eller för litet) som är orsaken. Eller tjuvluft. Ett igentäppt avgassystem ger också högre motortemperatur.

Jim Lundberg

Rulla till toppen