Växelproblem på ILO 150 cc

Fråga: Hej Jim! Min granne har en ILO 150 cc-motor. Den går fint och friläge samt tvåan och trean är inga problem att få i. Ettan däremot … Frilägeslampan lyser om man pressar växelreglaget mot ettans läge. Var justerar man?

Anders Nordner

Svara: Jag har inte skruvat med en ILO 150 cc-motor som har haft elektrisk frilägesindikering, men jag skulle tillfälligt ta bort dess brytare och ge mig på växlarna. Då vet man att själva brytaren inte blockerar något växelläge.

Växeln kollas på följande vis: man lägger i tvåans växel och kollar att klinkans (D) två tänder ligger lika långt från växelplattans (C) motsvarigheter. Måtten ”1” ska alltså vara lika när tvåans växel ligger ilagd. Om så inte är fallet får man lossa muttern (A) och därefter dra loss växelsegmentet (B) från sin kona på axeln.

Här behövs en avdragare med en invändig gänga M20 x 1,5 som man skruvar på segmentets utvändiga gänga. Jag skulle rekommendera Stora Tvåtaktsboken, del 1 som i detalj visar hur detta går till. Där finns även beskrivningar på de avdragare man behöver till hela ILO-motorn.

När segmentet har lossats från den koniska axeln vrider man detta tills måtten ”1” är lika och knackar fast segmentet på sin kona i det läget. Observera att tvåan ska ligga i under hela operationen. Dra sedan fast muttern och kolla att samtliga växlar, inklusive friläget går i som de ska.

Excentrarna (F) bestämmer växelplattans ändlägen och då är det aktuellt i detta fall att trycka växelpedalen mot ettans växel och samtidigt kolla att tungan (E) på växelplattan inte tar i excentern innan ettan hoppat i. Om så sker får man lossa skruven vid den excentern och vrida den senare så att växelplattan kan röra sig tillräckligt för att ettan ska hoppa i.

Jim Lundberg

A = mutter till segment, B = segment, C = växelplatta, D = klinka, E = tunga för växelplattans ändlägen, F = excentrar för växelplattans ändlägen. Med tvåans växel ilagd ska måtten ”1” vara exakt lika.
Så här ser det ut i praktiken. Växelplattans och klinkans tänder (samtliga rödfärgade på bilden) ska ligga exakt lika långt från varandra (1) när tvåans växel ligger i.
Rulla till toppen