Kalibrera momentnyckel

Om man har tillgång till en kalibrerad momentnyckel kan man koppla ihop den med den nyckel som ska kontrolleras med en skarvmutter. När man drar i nycklarna mot varandra ska dessa lösa ut vid exakt samma värde.

Fråga: Hej Classic Motor. Jag har ett minne av att ni visat hur man enkelt testar sin momentnyckel. I alla fall tror jag rätt säkert det var i Classic motor. Men kan ha fel.

Har letat men hittar inget. Är jag rätt ute eller inte?

Hur som helst vill jag tacka för en bra tidning!

Hälsningar

Lars Kalén

Svar: Vi har skrivit om momentnycklar i lite olika sammanhang, men här kommer en enkel beskrivning på hur man testar och kalibrerar sin momentnyckel.

Kul att du gillar vår tidning!

Jim Lundberg

En annan metod är att klämma fast nyckelns fyrkantsfäste i ett skruvstycke. Använd koppar- eller aluminiumbackar.
Sen fäster man ett 1 meter långt rör eller liknande på nyckelns skaft. Mät sedan från centrum på nyckelns fyrkantsfäste…
…och gör en markering på röret vid exakt 1 meter. Där krokar man fast en fiskvåg som man drar i i tangentens riktning. Här mäter vi kilogrammeter och ställer man momentnyckeln på 1 kilogrammeter (Kgm) ska fiskvågen visa 1 kilo när nyckeln löser ut. Testa gärna nyckelns hela arbetsområde. 2 Kgm = fiskvågen ska visa 2 kilo, 3 Kgm = fiskvågen ska visa 3 kilo och så vidare.

Om du inte har ett 1-metersrör så kan du exempelvis ta ett som är en halv meter (50 cm) men om man halverar längden på förlängningsröret får man dubbla värdet på fiskvågen så att den visar 2 kilo då nyckeln ska lösa ut vid 1 Kgm, 4 kilo när nyckeln ska lösa vid 2 Kgm och så vidare. Du kan även haka fast vågen direkt på momentnyckelns skaft, men då får man ta till lite mer matematik: Säg att skaftet är 42 cm långt. Då får man dela det värde man ska kontrollera med 0,42. Vi kör ett exempel: Vi ska testa om nyckeln löser ut vid inställda 2 Kgm. Vi delar 2 med 0,42 = 4,76. Med ett 42 cm långt skaft ska fiskvågen visa 4,76 kilo när momentet är 2 kilo.

Vill man mäta istället Newtonmeter så får man räkna om lite. 1 Kgm = 9,8 Nm och 1 Nm = 0,102 Kgm. Eller så rundar man av så att 1 Kgm = 10 Nm och 10 Nm = 1 Kgm. Den lilla skillnaden brukar inte spela någon roll (om du inte är flygmekaniker).

Har man ingen fiskvåg eller liknande får man testa momentnyckeln med hjälp av farbror Newtons gravitation och använda en vikt. Men då måste man klämma momentnyckeln i skruvstycket så att den arbetar vertikalt.
Vikten hänger man vid 1-metersmarkeringen på röret som måste ligga horisontellt vid kontrollen. Här bör man använda lättast möjliga rör då rörets vikt adderas till den vikt man hänger dit. Vill man vara noga så kan man väga rörets ena ände när detta ligger horisontellt och adderar detta till den vikt man hänger dit.

Har man inga vikter hemma så använder man vatten. 1 liter vatten väger 1 kilo.
Vid kalibrering av momentnyckeln finns det en justering som man kan vrida på. En del momentnycklar har en skruv i ett hål på skaftet som man justerar med (bilden ovan). Andra momentnycklar har justeringen innanför ändstycket på den hylsa man ställer in momentet på. I den bästa av världar så kommer momentnyckeln att lösa ut exakt där den ska vid samtliga inställda moment, men om den inte gör det får man ofta kompromissa och kanske kalibrera den på halva skalan (exempelvis vid 5 Kgm om nyckeln går till 10 Kgm).

Eller så får man kalibrera nyckeln vid de områden där den används mest. Säg att du mest drar åt större skruvar som hjulbultar och liknande. Om nyckeln inte går kalibrera så den löser ut vid alla inställda värden så kan man välja att kalibrera den i spannet där den används mest – kanske vid 10 Kgm och låta den visa fel vid de lägsta momenten. Ett annat alternativ (förutom att köpa en ny och bättre momentnyckel) är att man gör en korrektionstabell för sin momentnyckel och sätter upp på garageväggen där det till exempel kan stå: 1 Kgm på nyckeln = 1,2 Kgm (och så vidare).
Rulla till toppen