Flytta stoppstift i tvåtaktskolv

Fråga: Hej! Jag håller på med en Villiers 98 cc-motor och att få tag på en ny 50 mm kolv med överdimension har tagit lång tid, Men till sist skaffades en kolv med rätt mått från Mopedrenovering. Kolvens styrstift för kolvringsgapen hamnar i kanten av portar* så jag har borrat nya hål på samma ställen som på den gamla gjutjärnskolven.

Nu har jag cylindriska hål och undrar hur jag skall få mässingstift att sitta kvar. Det naturliga borde väl vara att ha en kona i hålen och knacka fast. Kan man låsa på något annat eller ytterligare sätt?

De ursprungliga stiften sitter kvar men jag har fräst bort så kolvringarna löper fritt.

Jag gissar att man skall värma kolven så den blir några hundra grader varmare innan stiften knackas fast. Gasolbrännare känns som att risken att smälta kolven blir liten.

Jag frågar eftersom jag aldrig gjort något sådant här tidigare.

*fotnot: En quickfix hade varit att vrida vevstaken c:a 2 grader för att få kolvringsgapet mellan två portar men det kändes inte helt rätt.

Ingvar Nilsson

Svar: Nu förutsätter jag att det är en aluminiumkolv som du har fått tag på. Denna metall utvidgas relativt mycket av värmen som uppstår under drift och därför är det bra att värma kolven till 150- 200 grader när de nya styrstiften ska in i sina hål. Dessutom ska stiften sitta med presspassning i sina hål och måste därför vara några hundradels millimeter större än hålen.

Stiften gör man av mässing som utvidgas mer än exempelvis stål (sitter bättre i en aluminiumkolv). Dessutom gör ett mässingsstift ingen skada om det lossnar och går ut mot cylinderväggen. Det är också viktigt att man fasar av kanterna på stiftet i den ände som ska in i kolven. Har stiftet en vass kant så kommer det att hyvla bort den mjuka aluminiummetallen på sin väg in och då kommer stiftet att sitta löst eftersom hålet blivit större.

En bra sak är att stiftet har längsgående räfflor på den sektion som ska in i hålet. Då sitter det stadigare. Det är lite pillrigt att åstadkomma, men jag har gjort det genom att använda en liten och vass huggmejsel och knackat in några räfflor varvet runt. Man måste ha ett ”mjukt” underlag så som koppar eller aluminium så att man inte plattar till de räfflor som ligger nedåt när man jobbar.

En variant är annars att man borrar hålet så djupt att borren tittar ut på kolvens insida. Då kan man försiktigt kröka den del av stift som sticker ut på insidan som en låsning (se bild ovan). Men detta kräver dels att hålet är koniskt och stiftet likaså – annars kan det istället ramla ur på kolvens insida och ner i vevhuset. Dessutom får man kröka det väldigt lite så att det inte skapas en brottanvisning så att den krökta biten lossar och hamnar i vevhuset. Alternativet är att stegborra hålet så att det har en mindre diameter längst in och sedan göra stiftet med motsvarande diametrar (bilden nedan).

Locktite och liknade produkter är verkningslösa på en kolv då temperaturen så nära kolvtoppen är för hög. Att vrida vevstaken fungerar inte. Kolvbulten måste vara exakt parallell med vevtappen i vevaxeln – annars kommer kolven att ”gå på sniskan” i loppet när vevstaken vickar fram och tillbaka. Då kommer kolven att skära eftersom kolvspelet kommer att försvinna med en vriden vevstake. Tänk ett exempel där staken skulle vara vriden ett kvartsvarv. Då skulle kolvbulten ligga i 90 grader relativt vevtappen och staken skulle inte kunna vicka det minsta.

Jim Lundberg

En variant är att stegborra hålet och sen tillverka ett stift med samma diametrar som hålet. Om man då kröker änden på insidan kan stiftet inte röra sig åt något håll.
Rulla till toppen