Laga frätskador på Sachsmotor

Legeringen i Sachs motorblock är väldigt känslig för fukt och kan lätt korrodera så mycket att det går hål genom godset.

Fråga: Hej! Jag har en Sachsmotor som fått frätskador på anläggningsytan för cylindern, endast ca 1 mm anläggning i framkant. Kommer det att bli tätt, eller bör jag byta motorblock?

Roger T

Svar: Sachs motorblock är ökända för att lätt korrodera sönder. Nu vet jag inte exakt hur skadorna ser ut på din motor, men det låter som att det bör gå att åtgärda med kemisk metall. Men som vanligt är underarbetet viktigt. Borsta bort oxiden i alla gropar med en stålborste så att det är bar metall ända ner i botten. Tvätta sedan av ytan med oljefri aceton och låt den dunsta.

Lägg sedan på ett lager kemisk metall och låt denna härda. Slipa plant med en fil och se till att ytan blir exakt plan så att cylinderfoten inte ligger och rider på någon upphöjning. I annat fall kan det läcka och i värsta fall kan man knäcka cylinderfoten när man drar fast cylinderns fyra muttrar.

Jim Lundberg

Om det är ytan som cylindern ska täta mot som skadats kan man använda kemisk metall för att fylla upp de hål och gropar som uppstått. Plastic Paddings Kemisk metall är olje- och bensinbeständig.
Rulla till toppen