Husqvarna Roulette som tappat orken

Fråga: Har en Husqvarna Roulette med slidmatning. Den går väldigt lätt att trampa runt, det känns nästan inget motstånd. Kolv och ringar är ok. När den väl startar går den som den ska men är väldigt svag vid uppförsbackar.

Tacksam för tips och råd för att få fart på den.

MVH Lennart Sjöstrand

Svar: Det verkar som din moped uppvisar de vanligaste symtomen för dålig kompression eftersom den är lätt att trampa runt och även svag i backar. Då finns det inte så många orsaker att välja på. Antingen läcker det mellan kolv och cylindervägg, mellan topplock och cylinder eller så läcker eventuell pysventil.

Gör ett kompressionsprov. Om kompressionen är okej ska kompressionstrycket ligga på 4 – 6 kilo (Bar). Kolla kolvringsgapen. Nya ringar i ett oslitet cylinderlopp ska ha ett gap på 0,15 – 0,25 mm. Om gapet går över 0,50 mm på en mopedmotor börjat läckaget genom kolvringsgapet bli för stort och vid 0,8 mm är det definitivt dags för ringbyte – eller cylinderborrning till överdimension.

En ny kolv i ett nytt cylinderlopp på en moped har ett kolvspel på 0,04 mm och detta kan man mäta med bladmått om man bara tar av ringarna från kolven först. Här drar man ofta gränsen vid 0,20 mm i maximalt kolvspel – ofta något mindre.

Om man lyfter på topplocket så brukar det synas tydligt om topplockspackningen läcker. Skulle orsaken till att motorn är svag bero på topplockspackningen ska man kolla att locket är plant innan man byter till en ny packning. Om locket är skevt kommer den nya packningen snart att gå sönder. Man kan plana locket med smärgelduk på ett plant underlag.

Jim Lundberg

Ett kompressionsprov avslöjar direkt om motorn är otät. På en moped ligger kompressionstrycket ofta mellan 4 – 6 kilo och ska definitivt aldrig ligga under 4 kilo om man inte vill trampa i minsta uppförsbacke. Håll full gas vid provet och kicka runt motorn tills mätaren stannar på ett maxvärde. Tänk på att slangens längd kan påverka mätningen på en liten mopedmotor som ju inte flyttar så mycket luft. Lång slang = lägre mätvärde.
Rulla till toppen