Rätt kompression på Husqvarna Novolette?

Fråga: Hej. Har en Husqvarna Novolette från 1954. Har ett kompressionstryck på 3,5 bar. Det står att det ska vara kompressionsförhållande på 6,5:1 är då 3,5 bar rätt?

Tommy Lund

Svar: Man får skilja på kompressionsförhållande och kompressionstryck även om de har ett samband.

Kompressionsförhållandet är ett geometriskt/teoretiskt sätt att visa hur mycket gasvolymen pressas ihop när kolven går från nedre dödläget till övre dödläget. Alltså skillnaden i volym på gasen i cylindern från att den var trycklös (nedre dödläget) tills den är max sammanpressad i förbränningsrummet (övre dödläget).

Förbränningstrycket är det tryck som gasen uppnått när kolven står i topp och detta blir teoretiskt sett högre ju högre kompressionsförhållandet är, men det beror även på kamtider (fyrtaktare) och porttider (tvåtaktare). En rejält trimmad motor kan ha relativt lågt kompressionstryck beroende på att ventilerna eller portarna är öppna under en stor del av kompressionstakten.

Men 3,5 bar (3,5 kilo) är lågt på en moped av din modell. Du har väl mätt trycket med full gas? Annars blir det lägre. Det borde ligga på 4 – 6 bar om allt är bra. Kolla kolvspelet som bör ligga på maximalt 0,10 mm samt kolvringsgapet på cylinderns mest slitna sektion (precis under övre vändkanten). Gapet bör inte överstiga 0,5 – 0,8 mm och bör ligga runt 0,15 mm från fabrik. Kolla även att topplockspackningen är tät och att pysventilen stänger helt.

Jim Lundberg

Kompressionstrycket mäter man med en mätare, Man ska dock tänka på att en liten mopedmotor inte ”flyttar” så mycket luft/gas i varje tryckpuls och då kan en lång slang ge ett lägre mätresultat om mätarens backventil sitter uppe vid mätaren. Gaspelaren i slangen fjädrar ju en del och då kan en del av det pulserande trycket från en liten mopedmotor tas upp av denna fjädrande gaspelare utan att nå mätaren.
Lågt kompressionstryck kan bero på sliten kolv, cylinder eller kolvringar. Men det kan även bero på läckande pysventil (bilden) eller otät topplockspackning. Vajern till pysen ska ha 1 – 2 mm frigång så att ventilen stänger säkert.
Rulla till toppen