Dåligt baklyse på MCB 1289 moped

Fråga: Jag har problem med bakljuset på min 1289:a. Bromsljuset fungerar och lyser bra med både 4W och 5W glödlampa. Däremot bakljuset, det glöder bara svagt oavsett effekt på lampan.

Även provat med 12V 4W vilket även den går att få att glöda. Intensiteten på bakljuset ökar svagt med ökat varvtal medan på bromsljuset blir det en markant skillnad med ett ökat motorvarvtal. Jag har provat att dra en ny ledare från kopplingsplinten vid motorn till bakljuset, men ingen skillnad.

Jordningen är bra då jag provat att dra bromsljuset till denna bakljusets glödlampa vilket fungerar utan problem. Kan tillägga att framlyset fungerar perfekt med både hel och halvljus, likaså tutan. Jag har en LED-lampa i fram – kan det vara en del av problemet?

Tacksam för alla råd och tips!

Sign, ”Stockholmare”

Svar: Troligtvis beror felet på att du har en LED-lampa fram. Din motor bör ha en separat bakljusspole (bilden nedan) som sitter ovanpå ljusspolen. Det här är en konstruktion som ska rädda baklampan om framlampan går sönder vilket normalt brukar leda till att baklampan får all ström och brinner upp på några sekunder.

Den lilla bakljusspolen parasiterar på ljusspolen, men bara när ljusspolen levererar ström till framlampan som i originalutförandet är på 15 watt. Grejen är att bakljusspolen inte får någon ström från ljusspolen när man stänger av framlampan (eller att den gått sönder) och då slocknar även baklampan. Det är därför man kan ansluta baklampan direkt till bakljusspolen (grå kabel) så att den följer framlampans av eller på.

Din LED-lampa drar förmodligen mindre än 15 watt och då blir strömmen genom ljusspolen så låg att den lilla bakljusspolen inte får någon ström att parasitera på. Testa med att koppla in en originallampa på 15 watt. Då ska baklampan lysa normalstarkt. Om inte, är bakljusspolen förmodligen trasig.

Om du vill fortsätta använda LED-lampan fram så kan du till exempel koppla på en extra lampa på 6 volt och kanske 5 watt mellan den gula kabeln från motorn och jord. 5-wattaren kan sitta inne i lamphuset och enbart dra lite ström så att bakljusspolen förhoppningsvis vaknar till liv. Eller så sätter du ett positionsljus på lämpligt ställe med 5-wattaren som ljuskälla. Denna lampa kommer alltid att lysa när motorn är igång.

Det finns ett annat sätt att lösa det, men då måste du koppla baklampan till ljusomkopplaren på styret vilket kräver en del ändringar av kablarnas inkoppling där. Då får man samma funktion som på äldre mopeder utan den separata bakljusspolen. Där driver ljusspolen allting på mopeden: framljus, bakljus, bromsljus och tuta.

Jim Lundberg

Vissa mopedmotorer har en liten spole som sitter ovanpå ljusspolen. Den fungerar så att när ljusspolen belastas med framlampan så går en del av magnetflödet (streckade linjen) upp till bakljusspolen så att denna lämnar ström till baklampan. Men om ljusspolen är obelastad (trasig eller avstängd framlampa) så upphör magnetflödet till bakljusspolen och baklampan slocknar. Man måste alltså belasta ljusspolen med framlampan, vilket är 15 watt i originalutförandet, för att baklampan ska lysa. Om LED-lampan drar mindre kan magnetflödet bli för klent – och baklampan lyser svagt.
Så här borde kopplingen se ut på Stockholmaren. Här sitter det en separat bakljusspole som via en grå kabel går direkt till baklampan.
På äldre mopeder saknas bakljusspolen och då får baklampan sin ström från belysningsspolen. Fast då måste strömmen till baklampan tas ut vid ljusomkopplaren uppe vid styret (röd ”kabel” på skissen). Sen skiljer det sig åt var på ljusomkopplaren man kopplar in baklampan beroende på vilken typ av ljusomkopplare man har.
Rulla till toppen