Kan man använda köpta papper?

Fråga: Det förekommer då och då att man ser ”original registreringspapper” till salu, eller att de efterfrågade av folk som vill köpa dem till sitt projekt. Hur är det, kan man egentligen använda ”gamla papper” som man har köpt av någon? Är det tillåtet eller lagligt att stämpla om en bil eller motorcykelram för att stämma med ett annat, ”äkta” registreringspapper, där ram eller chassi förmodas vara saknad, eller skrotad? Det är ju ram/chassi som äger identiteten, det spelar oftast mindre roll att motor och andra komponenter inte är original eller ens samma som original.
Frågan kompliceras i de fall där vissa fordon, till exempel Harley Davidson i perioder, inte hade något ramnummer, utan där motornumret fick stå för identiteten.

Anders

Svar: Att registrera in ett gammalt fordon igen är en tvåstegsraket. Först görs en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen. Där granskas registreringshandlingarna men inte fordonet i fråga. Nästa steg är registeringebesiktningen och då blir det lite mer komplicerat. Vi har bollat frågan vidare till Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen. Han svarar så här:

-Det handlar i grund och botten att kunna fastställa fordonets tekniska identitet enligt Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2022:68) som trädde i kraft 2023-02-01, lite förenklat betyder det att fastställa att handlingarna/registreringsbevis hör till det fordon som inställs för en besiktning. I denna föreskrift finns det lite olika sätt att fastställa den tekniska identiteten och nedan är lite kortfattat svar på frågeställningarna.  Viktigt att nämna är att det är vid aktuellt besiktningstillfälle den tekniska identiteten kan fastställas eftersom det är då fordonet med tillhörande handlingar presenteras och kan kontrolleras.

Kan man då använda ”gamla papper” som man köpt av någon?

-Nej! Originalhandlingarna skall alltid höra till ursprungsfordonet. En ”nyhet” i föreskriften (TSFS 2022:68) är att kapitel 3 i nämnda föreskrift öppnar upp för ”uppbyggda fordon”. Vilket kan innebära att fordon utan eller med oklara registreringshandlingar kan ”klassificeras” som ”uppbyggt fordon” så länge det byggs för att motsvara ett fordon som är 50 år och äldre.

Är det tillåtet eller lagligt att stämpla om en bil eller motorcykelram för att stämma med ett annat, ”äkta” registreringspapper, där ram eller chassi förmodas vara saknad, eller skrotad?

-Nej, men det kan under vissa omständigheter vara tillåtet att ”byta” ram/chassi, exempelvis vid skador. Här bör man kontakta ett besiktningsorgan innan man påbörjar arbetet. Viktigt är att man kan visa både den gamla och ”nya” ramen/chassit.

Det är ju ram/chassi som äger identiteten, det spelar oftast mindre roll att motor och andra komponenter inte är original eller ens samma som original. Frågan kompliceras i de fall där vissa fordon, till exempel Harley Davidson i perioder, inte hade något ramnummer, utan där motornumret fick stå för identiteten.

-Ofta är det, precis som frågeställaren säger, ramen eller chassit som äger fordonets identitet. I de fall där motorn är identiteten, anses denna vara ”identitetsbäraren” alltså har du motor + rätt papper så har du rätt identitet. (under förutsättning att ram mm är i huvudsak oförändrat) Alltså vid sådana fordon/tillfällen behöver inte identiteten stansas in i ram eller motsvarande.

Så långt Per-Anders Blommefors. Hoppas att du är nöjd med svaret, Anders.

Robert Gustavsson

Rulla till toppen