Rätt storlek på kolvringar till Puch Dakota

Fråga: Hejsan, jag har en Puch Dakota från 1968 med en cylinder på 37,95 mm borrning. Vilken storlek på kolvringar behöver jag? Kan bara hitta 38 mm.

Johnny

Svar: Måttet 37,95 mm har du förmodligen hittat på kolvtoppen och det är måttet på kolven – inte cylindern. Cylindern håller 38,00 mm, men för att kolven inte ska nypa i cylindern när motorn är varmkörd så har man 0,05 mm spel som ska ta upp värmeutvidgningen. Men då cylindern håller 38,00 mm invändigt är det detta mått man anger både för kolvar och kolvringar trots att kolven egentligen är några hundradelar mindre.

Denna avrundning gäller även för överdimensionerade kolvar när man borrat om cylindern. Första överdimension är 38,50 mm och då säger man samma om kolv och kolvringar trots att kolven då egentligen är 38,45 mm. Samma sak för andra överdimension 39,00 mm.

Du ska alltså ha kolvringar för 38 mm. (höjden på ringarna ska vara 2,0 mm – samma som till Sachs med flera). Men det du bör kolla är kolvringsgapet som aldrig får vara för litet – då kan ringändarna gå ihop av värmen och då kan motorn skära. När du fått hem dina ringar så stoppar du in dem en och en i cylindern och placerar en ring nere vid den undre vändkanten (strax under portarna) vilket är den minsta diametern på cylinderloppet som ringarna löper mot. Loppet slits mest högst upp.

Knuffa gärna in ringen med kolven så att ringen ligger vinkelrätt i loppet. Ta sedan ett bladmått och mät ringgapet Det får inte understiga 0,15 mm, däremot kan det vara uppåt 0,50 mm. Men ju mindre gap, desto bättre tätning. Skulle gapet vara mindre än 0,15 mm ska man fila av ändarna tills det blir rätt.

Jim Lundberg

Man anger cylinderdiametern även för kolv och kolvringar trots att kolven alltid är några hundradelar mindre. Här syns en Victoriamotor med cylinderdiametern 38,00 mm. Här har man valt att ge kolven 0,04 mm i kolvspel så att denna då är 37,96 mm.
Det är alltid bra att kontrollera ringgapet och det gör man med ett bladmått och med ringen placerad i cylinderns nedre del där loppet håller minsta diametern. På en mopedmotor med 38 – 40 mm cylinderlopp bör gapet på kolvringarna inte understiga 0,15 mm.
Rulla till toppen