Spänningsvariationer i äldre mopeders tändsystem

Tändsystemet (generatorn) på äldre mopeder är oreglerat och för att lamporna inte ska brinna upp vid höga motorvarv måste de vara så pass starka (watt) att de ”tynger ner” tändsystemet och på så vis håller ner spänningen. Går en lampa sönder kommer kvarvarande lampor att få en högre spänning – och en förkortad livslängd.

Fråga: Hej. Jag är lite nyfiken på hur spänningen kan variera i en mopedmotor från sent 50-tal och framåt?

Min Husqvarna äggmotor ska snurra på med 3500 rpm för att få ut de lagliga 0,8 hk. Vid de varven antar jag att belysningen får sina 6 volt och tändspolen pulsar ut gnistan baserad på sin 6-voltslindning.

Men 1,5 hp versionen virvlar på med 5500 rpm, för att inte tala om 2,5 hk k-motorn! 6000 rpm! Oj, oj, oj. Men vad händer med spänningen (den elektriska :-)) vid de varven?

Jag kan inte se att ”utländska” motorer har annorlunda spolar eller svänghjul.

/Knut

Svar: Spänningen i tändsystemen på äldre mopeder är baserad på en balans mellan hur många watt de kan ge relativt hur många watt man tar ut. Har man ett tändsystem som ger 17 watt så ska det belastas med 17 watt för att spänningen ska hålla sig på stipulerade 6 volt vid maximalt motorvarv. På ett sådant system kopplar man då in en 15-wattslampa (framljus) samt en 2 wattslampa (bakljus) vilka då tillsammans drar 15 + 2 = 17 watt. Bägge lamporna ska vara avsedda för 6 volt.

Dessa tändsystem är alltså oreglerade och spänningen varierar därför både med varvtal och belastning. Detta innebär att om ena lampan går sönder kommer den kvarvarande att få en högre spänning eftersom den trasiga lampan nu inte hjälper till med att hålla ner spänningen. Värst blir det om framlampan med sina 15 watt går sönder – då kommer den lilla baklampan att få en rejäl ”elchock” och brinna upp inom några sekunder. Händer motsatsen – att baklampan går sönder – så brukar det bara märkas på att man får lite starkare framlyse.

Men så har vi det här med motorvarven som också påverkar spänningen. Rent teoretiskt så betyder högre motorvarv detsamma som högre spänning, men riktigt så är det inte i praktiken. Varvtal och spänning följs inte åt linjärt så till slut så ökar inte spänningen särskilt mycket trots att varvtalen blivit rejält höga.

Om man har behövt göra några åtgärder på mopeder som utomlands går med mycket högre varvtal än här hemma kan jag inte svara på, men jag har inte heller hört talas om särskilda svänghjul och spolar för högvarviga motorer. Möjligtvis att man använde en något starkare baklampa på 3 – 5 watt för att hålla ner spänningen. Jag har tyvärr inga tekniska data till utländska mopeder så jag kan inte svara på hur och om man gjort några ändringar av tändsystemen.

Men visst kan lamporna brinna upp i förtid om man exempelvis trimmar motorn med höga varvtal som följd. Många är säkert de som råkat växla ner i full fart med ett rejält övervarv på motorn som följd, och då kan det hända att lamporna brinner.

Tändspolen i tändmagneter brukar ge högre tändspänning ju högre varvtal som motorn ger, men det brukar de klara av utan att skadas. Det är förövrigt en anledning till att man förr föredrog magnettändning på racermotorer i stället för batteritändning då den senare faktiskt tappar tändspänning vid höga varv.

Lite förenklat kan man säga så här:

Batteritändning ger stark gnista redan på låga varv men tappar därefter vid höga varvtal.

Magnettändning ger klen gnista vid låga varvtal, men ger sedan bara starkare och starkare gnista vartefter motorvarvet ökar.

Jim Lundberg

Ljusspolen är ”generatorn” i tändsystemet som alstrar ström till belysning och tuta på äldre mopeder. Den ger visserligen högre spänning vid högre varvtal, men så länge den hålls i schack med lagom starka lampor planar spänningen snart ut trots att varvtalen fortsätter att öka. En obelastad ljusspole i ett 6-voltssystem kan ge en spänning på uppåt en 15 volt. Det är bra att vi inte har likadant i våra hem – då skulle förmodligen alla lampor brinna upp när man stängde av spisen 🙂
Baklampan på sina ynka 2 watt är en utsatt stackare då den ensam inte klarar av att hålla ner spänningen till cirka 6 volt på en äldre moped. Går framlampan på 15 watt sönder, eller att det är glapp i ljusomkopplaren, så gör spänningen ett snabbt språng uppåt och då brukar baklampan brinna upp inom några sekunder.
Rulla till toppen